Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001

Redan 1996 fick vi vårt första kvalitetscertifikat enligt ISO 9002, som ett kvitto på att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Idag är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 och arbetar strukturerat vidare med att förbättra våra kvalitetsprestanda utifrån kundernas krav och förväntningar.

Kvalitetspolicy »


Miljöcertifiering enligt ISO 14001

2003 fick vi vårt miljöcertifikat, vilket är ett kvitto på att vi arbetar på ett systematiskt sätt med våra miljöfrågor. Idag är vi certifierade enligt ISO 14001:2015 och arbetar aktivt med att hela tiden förbättra bolagets miljöprestanda.

Miljöpolicy »


Arbetsmiljöcertifiering enligt OHSAS 18001

Under hösten 2009 fick vi vårt certifikat för vårt systematiska arbetsmiljöarbete enligt den internationella standarden OHSAS 18001:2007.

Arbetsmiljöpolicy »

 

Integrerat certifikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt OHSAS 18001»
Bilaga »

 

Certifiering svetsning

Green Cargos verkstäder är svetscertifierade enligt standarden SS-EN 15085-2 CL 1.

Se certifikatet »

 


Transport av avfall

Tillståndet omfattar transport av alla slag av farligt avfall samt alla slag av avfall som inte är farligt avfall.

Se tillståndet »

Se tillståndet (eng) »


Bra Miljöval godstransporter

Licensen omfattar alla transporter med Green Cargo inom Sverige.

Se licens att få använda Bra Miljöval-märke »