Ted Söderholm
CEO
ted.soderholm@greencargo.com

 
Malin Fries,
Chefsjurist
malin.fries@greencargo.comRichard Kirchner,
Marknadsdirektör
richard.kirchner@greencargo.com 

 

 

 

 

 

Erica Kronhöffer
Hållbarhets- & Kommunikationsdirektör
erica.kronhoffer@greencargo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Gardbring, 
COO
markus.gardbring@greencargo.com


 


Ingo Paas 

CIO
ingo.paas@greencargo.com


Camilla Morin,

HR-direktör
camilla.morin@greencargo.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pär Nordlander
CFO
par.nordlander@greencargo.com

 

 

 Shad Hallam

Chef Network Management
shad.hallam@greencargo.com