Kalendarium finansiella rapporter 

Bokslutskommuniké 2019 - 14 februari 2020

Års-och hållbarhetsredovisning 2019 - 31 mars 2020

Delårsrapport 1, 2020 - 30 april 2020

Delårsrapport 2, 2020 - 12 augusti 2020

Delårsrapport 3, 2020 - 30 oktober 2020

Bokslutskommuniké 2020 - 13 februari 2021 (preliminärt)

 

Samtliga datum ovan är sista dagen för publicering. Det innebär att de finansiella rapporterna kan komma att publiceras tidigare. 

 

Finansiella rapporter för nedladdning (pdf)

Här nedan finns finansiella rapporter att ladda ner som pdf-filer. Vill du beställa en tryckt version av årets års- och hållbarhetsredovisning kontakta miljo@greencargo.com

2020

Delårsrapport Q3 juli-sept 2020

Delårsrapport Q2 april-juni 2020
Delårsrapport Q1 januari-mars 2020

2019

Års- och hållbarhetsredovisning 2019
Mätmetoder för hållbarhetsredovisning 2019
Bokslutskommuniké 2019
Delårsrapport Q3 januari-september 2019
Delårsrapport Q2 januari-juni 2019
Delårsrapport Q1 januari-mars 2019

2018

Års- och hållbarhetsredovisning 2018
GRI 2018
Mätmetoder för hållbarhetsredovisning 2018
Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport Q3 juli-september 2018
 
Delårsrapport Q2 januari-juni 2018 
Delårsrapport Q1 januari-mars 2018

2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2017
GRI 2017
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2017
Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport Q3 juli-september 2017
Delårsrapport Q2 april-juni 2017
Delårsrapport Q1 januari-mars 2017

2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2016
GRI 2016
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2016
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport Q3 januari-september 2016
Delårsrapport Q2 april-juni 2016
Delårsrapport Q1 januari-mars 2016

2015

Års- och hållbarhetsredovisning 2015
GRI 2015
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2015
Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport Q3 januari-september 2015

Delårsrapport Q2 januari-juni 2015

Delårsrapport Q1 januari-mars 2015

2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014
GRI 2014
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2014
Bokslutskommuniké 2014 

Delårsrapport Q3 januari-september 2014
Delårsrapport Q2 januari-juni 2014
Delårsrapport Q1 januari-mars 2014

2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013
GRI 2013
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2013
Bokslutskommuniké 2013
Delårsrapport Q3 januari-september 2013
Delårsrapport Q2 januari-juni 2013
Delårsrapport Q1 januari-mars 2013

2012

Års- och hållbarhetsredovisning 2012
GRI 2012
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2012
Bokslutskommuniké 2012
Delårsrapport Q3 januari-september 2012
Delårsrapport Q2 januari-juni 2012
Delårsrapport Q1 januari-mars 2012 

Tidigare år

Års- och hållbarhetsredovisning 2011
Års- och hållbarhetsredovisning 2010
Års- och hållbarhetsredovisning 2009 
Års- och hållbarhetsredovisning 2008
Års- och hållbarhetsredovisning 2007
Års- och hållbarhetsredovisning 2006