Kalendarium finansiella rapporter 

Bokslutskommuniké 2021 - 10 februari 2022
Års-och hållbarhetsredovisning 2021 - 29 mars 2022
Delårsrapport 1, 2022 - 27 april 2022
Delårsrapport 2, 2022 - 14 augusti 2022
Delårsrapport 3, 2022 - 26 oktober 2022
Bokslutskommuniké 2022 - 14 februari 2023 (preliminärt)

 

Finansiella rapporter för nedladdning (pdf)

Här nedan finns finansiella rapporter att ladda ner som pdf-filer. Vill du beställa en tryckt version av årets års- och hållbarhetsredovisning kontakta miljo@greencargo.com

2022

Delårsrapport Q3 juli-sept 2022
Delårsrapport Q2 april-juni 2022
Delårsrapport Q1 januari-mars 2022 

2021

Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Mätmetoder för hållbarhetsredovisning 2021
Bokslutskommuniké 2021
Delårsrapport Q3 juli-sept 2021
Delårsrapport Q2 april-juni 2021
Delårsrapport Q1 januari-mars 2021

2020

Års- och hållbarhetsredovisning 2020
Mätmetoder för hållbarhetsredovisning 2020
Bokslutskommuniké 2020
Delårsrapport Q3 juli-sept 2020
Delårsrapport Q2 april-juni 2020
Delårsrapport Q1 januari-mars 2020

2019

Års- och hållbarhetsredovisning 2019
Mätmetoder för hållbarhetsredovisning 2019
Bokslutskommuniké 2019
Delårsrapport Q3 januari-september 2019
Delårsrapport Q2 januari-juni 2019
Delårsrapport Q1 januari-mars 2019

2018

Års- och hållbarhetsredovisning 2018
GRI 2018
Mätmetoder för hållbarhetsredovisning 2018
Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport Q3 juli-september 2018
 
Delårsrapport Q2 januari-juni 2018 
Delårsrapport Q1 januari-mars 2018

2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2017
GRI 2017
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2017
Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport Q3 juli-september 2017
Delårsrapport Q2 april-juni 2017
Delårsrapport Q1 januari-mars 2017

2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2016
GRI 2016
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2016
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport Q3 januari-september 2016
Delårsrapport Q2 april-juni 2016
Delårsrapport Q1 januari-mars 2016

2015

Års- och hållbarhetsredovisning 2015
GRI 2015
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2015
Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport Q3 januari-september 2015

Delårsrapport Q2 januari-juni 2015

Delårsrapport Q1 januari-mars 2015

2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014
GRI 2014
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2014
Bokslutskommuniké 2014 

Delårsrapport Q3 januari-september 2014
Delårsrapport Q2 januari-juni 2014
Delårsrapport Q1 januari-mars 2014

2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013
GRI 2013
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2013
Bokslutskommuniké 2013
Delårsrapport Q3 januari-september 2013
Delårsrapport Q2 januari-juni 2013
Delårsrapport Q1 januari-mars 2013

2012

Års- och hållbarhetsredovisning 2012
GRI 2012
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2012
Bokslutskommuniké 2012
Delårsrapport Q3 januari-september 2012
Delårsrapport Q2 januari-juni 2012
Delårsrapport Q1 januari-mars 2012 

Tidigare år

Års- och hållbarhetsredovisning 2011
Års- och hållbarhetsredovisning 2010
Års- och hållbarhetsredovisning 2009 
Års- och hållbarhetsredovisning 2008
Års- och hållbarhetsredovisning 2007
Års- och hållbarhetsredovisning 2006