Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar data som vi sparar hos oss, vilka uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar den information vi har fått av dig.

Vill du veta mer om hur Green Cargo hanterar dina personuppgifter och vad du har för rättigheter?

Green Cargo integritetspolicy kund »

Green Cargo integritetspolicy leverantör »

Green Cargo integritetspolicy arbetssökande »

Begäran om registerutdrag kund, leverantör och tidigare arbetssökande »

Begäran om registerutdrag tidigare anställd »

Green Cargo cookie policy »