Jan Sundling

Född: 1947

Ordförande sedan: 2018
Ordförande i ersättningsutskottet

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande
Institutet för kvalitetsutveckling - SIQ, styrelseledamot Corem Property
Group och Aditro Logistics 

Tidigare befattningar: Styrelseordförande SJ, VD
Linjeflyg och Green Cargo

Utbildning: Sjökaptensexamen, högre företagsekonomisk utbildning

Anna Elgh

Född: 1963

Ledamot sedan: 2017
Ledamot i revisionsutskottet

Nuvarande befattning: VD, Svenska 
Retursystem 

Tidigare befattningar
Affärsområdeschef, Ambea, Varuflödesdirektör, Lantmännen
och Supply Chain Director, SAS Component

Utbildning: Civilingenjör
Maskinteknik, KTH och Executive MBA, Instituto de Empresa

Henrik Höjsgaard

Född: 1965

Ledamot sedan: 2018
Ledamot i ersättningsutskottet

Nuvarande befattning:
VD för Aleris Sjukvård i Sverige

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Norska Posten och LGT Logistics

Tidigare befattningar:
Koncernchef Proffice/Randstad Nordics, VD PostNord Logistics, VD Keolis Nordic

Utbildning: Skeppsmäklare

Charlotte Gaarn Hansson

Född: 1962

Ledamot sedan: 2019

Nuvarande befattning: VD
Scandinavian Insight
Consulting

Styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Link Top
Holding A/S, ledamot i STENA
Trade & Industry AB, styrelse-
ordförande i Orio samt styrelseledamot DistIT, Momentum Group och Probi

Tidigare befattningar: VD
MTD Morgontidig Distribution
i Sverige och Jetpak
Sverige samt ledande
befattningar inom Danzas ASG
och Eurocargo

Utbildning: Biokemist, Köpenhamns universitet, och marknadsekonom, IHM

Michael Thorén

Född: 1969

Ledamot sedan: 2018. Ledamot i revisions- och ersättningsutskottet

Nuvarande befattning: Kansliråd Näringsdepartementet

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Metria och Lernia

Tidigare befattningar: Analytiker ABN/Amro Bank, projektansvarig Retriva Kredit

Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet

Catarina Fritz

Född: 1963

Ledamot sedan: 2019.
Ordförande i revisionsutskottet

Nuvarande befattning: CFO
och vice VD, Akademiska Hus 

Tidigare befattningar:
Ekonomidirektör Keolis
Sverige, Frösunda LSS, Addici,
Aditro Group och Stockholmsbörsen

Utbildning: Civilekonom

Crister Fritzson

Född: 1961

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning: VD för Net Insight AB

Tidigare befattningar: Koncernchef och VD på SJ AB, Koncernchef och VD Teracom, VD Boxer

Utbildning: Marknadsekonom och högre företagsekonomisk utbildning

Donny Sjöberg

Facklig företrädare sedan 2017

Anders Gustavsson

Facklig företrädare och suppleant sedan 2004

 

Jerker Liljeberg

Facklig företrädare och suppleant sedan 2013

Jonas Blomqvist

Facklig företrädare sedan 2017