Andreas Regnell

Född: 1966

Ordförande sedan: 2022

Nuvarande befattning:
Chef Strategic Development
på Vattenfall AB

Tidigare befattningar:
Senior Partner och Managing
Director, Managing Partner i nordiska regionen, The Boston Consulting Group, Analytiker
och Account Manager, Citibank

Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Hybrit
Development AB, Ledamot i Energiföretagen Sverige AB.

Utbildning: Civilekonom

Karin Strömberg

Född: 1956

Ledamot sedan: 2022

Nuvarande befattning: Styrelsearbeten, investerare

Tidigare befattningar:
Senior Vice President SAS Airline, Vd och delägare PharmaRelations AB

Andra uppdrag:
Styrelseordförande för Svensk
Bilprovning AB, ordförande
och ledamot i delägda bolag

Utbildning: Civilekonom

Sten Olsson

Född: 1953

Ledamot sedan: 2022

Nuvarande befattning
Egenföretagare samt Vd Östgötalänken AB

Tidigare befattningar:
Statssekreterare på Finansdepartementet samt Statsrådsberedningen

Andra uppdrag:
Bland annat styrelseordförande Skatteverket, styrelseordförande Statens fastighetsverk och styrelseledamot Ellevio AB

Utbildning: Teknisk gymnasieutbildning

Charlotte Gaarn Hansson

Född: 1962

Ledamot sedan: 2019

Nuvarande befattning: VD
Scandinavian Insight
Consulting

Styrelseuppdrag
Styrelseordförande
Hedins bil och Link Top Holding
samt styrelseledamot DistIT, Stena Trade & Industry,
Bergman & Beving och Probi 

Tidigare befattningar:
VD MTD Morgontidig
Distribution i Sverige
och Jetpak Sverige samt
ledande befattningar inom 
Danzas ASG och Eurocargo

Utbildning: Biokemist,
Köpenhamns universitet,
och marknadsekonom, IHM

Michael Thorén

Född: 1969

Ledamot sedan: 2018.
Ledamot i revisions- och ersättningsutskottet

Nuvarande befattning:
Kansliråd Närings-departementet

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Metria och Lernia

Tidigare befattningar:
Analytiker ABN/Amro Bank, projektansvarig Retriva Kredit

Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet

Catarina Fritz

Född: 1963

Ledamot sedan: 2019.
Ordförande i revisionsutskottet

Nuvarande befattning:
CFO och vice VD, Akademiska
Hus 

Tidigare befattningar:
Ekonomidirektör Keolis
Sverige, Frösunda LSS, Addici,
Aditro Group och Stockholmsbörsen

Utbildning: Civilekonom

Crister Fritzson

Född: 1961

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning: 
VD för Net Insight AB

Tidigare befattningar
Koncernchef och VD SJ AB,
Koncernchef och VD Teracom,
VD Boxer

Utbildning: Marknadsekonom och högre företagsekonomisk utbildning

Donny Sjöberg

Facklig företrädare och
suppleant sedan 2017

Anders Gustavsson

Facklig företrädare och suppleant sedan 2004

 

Jerker Liljeberg

Facklig företrädare sedan 2013

Jonas Blomqvist

Facklig företrädare sedan 2017