Axess Logistics bildades 2016 och är en sammanslagning av företag inom billogistikbranschen. Green Cargo har utfört transporter för dem sedan 90-talet och det nuvarande avtalet sträcker sig till och med 2019. Med ett vagnslastupplägg som omfattar cirka 10 000 vagnar per år, får kunden flexibilitet och kan lägga stora volymer på järnväg. Upplägget ger även möjlighet att parera variationer i volymer.

– För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder pålitliga, kostnadseffektiva och kvalitativa tjänster. Men branschen kännetecknas av stora svängningar i volymer och det är en utmaning att hålla lovade ledtider oavsett volym, säger Anders Brindeby, COO på Axess Logistics.

Green Cargo erbjuder Axess Logistics ett fast järnvägsupplägg från Malmö/Halmstad-Stockholm och Göteborg-Södertälje. På dessa linjer transporteras en stor mängd bilar och med hjälp av järnvägstransporter säkras en daglig grundkapacitet. Green Cargo är en del av Axess Logistics distributionskedja, där förutsägbara leveranstider är en viktig del för att de ska uppfylla sitt leveranslöfte till slutlig mottagare, bilmarknadens återförsäljare.

– Vår vagnslastlösning genererar en regelbunden och frekvent järnvägstransport där vi kan hantera stora volymer på långa avstånd. Vi vet att kvalitet är viktigt för Axess Logistics. Punktlig daglig avgång och ankomst på destinationen är en förutsättning för att de ska klara av att leverera som avtalat till sina kunder, säger Clas Svensson, strategisk säljare och kundansvarig på Green Cargo.

Axess Logistics söker ständigt nya vägar för att reducera sina ledtider samt effektivisera och förbättra sin verksamhet. Då behövs en väl fungerande infrastruktur.

– Green Cargo är en pålitlig och säker järnvägspartner. Generellt är tågtrafiken väderkänslig och det finns viss undermålighet i underhållet av järnvägen, vilket är en utmaning emellanåt. Men vi värnar om miljön och väljer järnväg när möjligheten finns, säger Anders Brindeby.

För Axess Logistic är det viktigt att arbeta för minskad miljöpåverkan. Trots en egen lastbilsflotta, med hög euroklassnivå, har de successivt ändrat flödet och flyttat delar av sina transporter till järnväg. Under 2018 transporterade Green Cargo 9 600 vagnar och 118 000 ton för Axess Logistic inom Sverige. Genom att lägga transporterna på järnväg istället för väg, minskades klimatbelastningen med 3 731 ton koldioxid under 2018.


Foto: Axess Logistics