Närhet till järnväg är en viktig faktor för Benders. Tre av deras stora produktionsanläggningar har egna spåranslutningar vilket innebär att de har goda förutsättningar att välja mer hållbara transporter. Företaget har ett högt miljömedvetande och väger sina beslut med hänsyn till miljökonsekvenser innan genomförande.

– För oss är det viktigt att miljö, effektivitet och kostnader går hand i hand. Med de miljöutmaningar som finns inom transportbranschen vill vi kunna bidra på bästa möjliga sätt och göra strategiskt miljömedvetna val för bland annat våra transporter, säger Christer Hofling verksamhetsutvecklare på Benders.

Benders har sedan 2010 ett eget systemtåg som rullar mellan produktionsanläggningen i Bålsta och ett centrallager i Kongsvinger för den norska marknaden. Green Cargos vagnslastsystem är ett viktigt komplement för ökad flexibilitet och stabil kapacitet, främst för transporter mellan de svenska anläggningarna. Vagnslast passar verksamheter som behöver både regelbundna som enstaka godstransporter.

Benders har låtit Green Cargo transportera företagets gods sedan 2015 med cirka 150 vagnar per år. För drygt ett år sedan intensifierades samarbetet när Benders valde att flytta över mer gods från väg till järnväg. Under 2017 har Green Cargo transporterat cirka 1 600 vagnar med en sammanlagd vikt på cirka 45 000 ton inom Sverige. Det innebär att Green Cargo och Benders tillsammans har minskat miljöpåverkan med cirka 778 ton koldioxidutsläpp under året.

Green Cargos järnvägslösningar går mellan Benders anläggningar i Bålsta, Uddevalla och Åstorp men utgörs också av direktleveranser till Benders slutkunder och till specifika markläggningsprojekt runtom i landet. 

– Benders har tidskritiska transporter vid kundorder, men något mindre tidskritiska vid interna förflyttningar mellan produktionsanläggningar och lager. I det senare fallet är det dock stora volymer som ska hanteras. Då gäller det att skapa en kundlösning som har stor transportkapacitet, bra tillgänglighet och hög tillförlitlighet, säger Johan Lorensson, säljare på Green Cargo.

Med de miljöutmaningar som finns inom transportbranschen vill vi kunna bidra på bästa möjliga sätt och göra strategiskt miljömedvetna val för bland annat våra transporter. Christer Hofling verksamhetsutvecklare på Benders.

Green Cargos transportlösning är flexibel och skalbar vilket passar våra transportbehov väldigt bra. Vi kommer fortsatt investera i infrastrukturen på våra anläggningar så att vi även i framtiden ska kunna välja det mest miljövänliga och kostnadseffektivaste transportmedlet för våra produkter. Då är ett väl fungerande samarbete med Green Cargo ett strategiskt val, säger Christer Hofling.

Kundens transportutmaning:

Mer hållbara, kostnadseffektiva och tidskritiska transporter som kan transportera stora volymer för leverans både till lager och till slutkund samt byggprojekt som inte alltid är järnvägsanslutna.

 

Green Cargos lösning:

Vagnslast med stor transportkapacitet, tillgänglighet och pålitlighet som når kundens efterfrågade destinationer.

 

Kundvärde:

Skalbara och flexibla transporter som anpassas utifrån kundens behov.

 

Foto: Benders