Utmaning

Nordic Sugar är leverantör till livsmedelsindustrin och grossister inom dagligvarubranschen. De har därför specifika krav på hur deras produkt ska levereras till kund. Nordic sugar söker en effektiv transportlösning med låg miljöpåverkan.

Lösning

Green Cargos lösning för Nordic Sugar skapas genom att kombinera en rad olika produkter och extra tjänster.

Järnvägslösning

Green Cargos vagnlastsprodukt för konventionella vagnar används för flöden till spårbundna kunder med större avropsvolymer. Transporten sker från Nordic Sugars industrispår till deras kunder med industrispår, som t.ex. Orkla och Coca Cola. Nordic Sugar avropar efter behov och transporter sker över dygn till slutkund. Transporterna av sockerlösning sker i privata 4-axliga vagnar.

Vi ser stora fördelar med transporter på järnväg. Utöver miljöaspekten har Green Cargos lösning möjliggjort en effektiv logistikkedja med hög punktlighet, säger Jesper Nielsen, logistikansvarig på Nordic Sugar.

Green Cargos intermodala lösning

Järnvägslösning kompletteras även med en intermodal lösning för flertalet av Nordic Sugars kunder som inte är spåranslutna. För att säkerställa att transporten levereras till de kunder som inte är spårbundna hyrs specialfordon in för leverans till slutkund. Green Cargo ansvarar för att hela transportkedjan är trygg och effektiv.

Resultat

  • 95% punktlighet i Nordic Sugars kundleverans.
  • En relation som präglas av långsiktighet och förtroende.
  • En miljövänlig transport, där vår tåglösning ger 4000 långtradare färre på vägen varje år.
  • Ett samarbete som pågått under många år. Vi är mycket stolta över det förtroende som Nordic Sugar har visat för Green Cargos transportlösning.

Om Nordic Sugar

Nordic Sugar har i mer än 100 år tillverkat socker till den nordeuropeiska marknaden. Med en hög kvalitet, innovativ produktutveckling och en effektiv försörjning har de nått en position som marknadsledare i Norden och Baltikum. Deras produkter används inom alla grenar av livsmedelsindustrin. Som konsumenter känner vi deras sockerspecialiteter under varumärket Dansukker.