Utmaning

Våren 2007 beslutade Söderenergi att bygga Igelsta Kraftvärmeverk. Då det är stora flöden av skogsbränsle som krävs för att Igelstaverkets pannor ska leverera fullt ut ställde Söderenergi höga krav på en mycket väl fungerande logistik till och från värmeverket. Eftersom det inte fanns möjlighet att ta in tåg i kraftvärmeverkets absoluta närhet behövde Söderenergi en lösning för lagring av stora mängder flis i anslutning till kraftvärmeverket.

Lösning

2009 invigs därför den 8 hektar stora bränsleterminalen i Nykvarn som Green Cargo tagit fram i samarbete med Söderenergi. Bränsleterminalen är försedd med två stickspår, och används för lagring av stora mängder biobränslen.

Fram till hösten 2014 ansvarar Green Cargo för hela transportkedjan: från färdiglastat biobränsletåg vid avsändande järnvägsterminal, till lossning av biobränslet i Nykvarn, lagring, invägning och vidare omlastning till bil och transport ända fram till pannorna vid kraftvärmeverket.

Hösten 2014 tas terminaldriften och lastbilstransporterna över av andra aktörer. Green Cargo fokuserar sedan dess på järnvägstransporterna från avsändande järnvägsterminal till bränsleterminalen i Nykvarn.

Resultat

Under våren 2014 ger Söderenergi Green Cargo fortsatt förtroende för att hantera biobränsletransporterna till bränsleterminalen i Nykvarn. Genom att koppla två lok till samma tåg (multa) har Green Cargo ökat effektiviteten och kan nu transportera större volymer i varje tåg.

Green Cargo har fått vårt fortsatta förtroende vilket är resultatet av ett gott samarbete kopplat med kostnadseffektivitet och kvalitet, sa Olle Ankarling, logistiker Söderenergi, i samband med att det nya avtalet tecknades under våren 2014.

Om Söderenergi

  • Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm samt el motsvarande förbrukningen i 100 000 hushåll. 
  • Sedan 1990-talet har Söderenergi minskat eldningen av fossila bränslen på sina anläggningar och successivt övergått till en allt större andel bio- och returbränslen.