Med depåer i hela landet vill St1 kunna leverera produkterna på ett kostnads- och miljömässigt sätt.

– Vi är ett medvetet energiföretag och miljöarbetet är vårt mest prioriterade område. Vårt mål är att utveckla och erbjuda nya förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan, säger Leif Söderberg, chef depådrift på St1.

Green Cargo hjälper många företag att nå sina miljömål genom att erbjuda transporter med låg energiförbrukning. Elen som används för att driva transporterna kommer från förnybara källor, vilket ger storskaliga fossilfria transporter. Green Cargo och St1 har sedan 20 år tillbaka ett nära samarbete.

Green Cargos transportlösning är specifik och unik för just St1. Tidtabell-, vagn- och lastbärarlösningen baseras och anpassas helt utifrån St1:s behov. Transporten sker med systemtåg och fungerar dessutom som ett flytande logistiklager mellan raffinaderi och depå.

Godset som transporteras är klassat som farligt gods och måste därför hanteras på ett specifikt sätt. Hög nivå på kvalitet, säkerhet och punktlighet är av största vikt, både för kund och för Green Cargo.

– Vår transportlösning för St1 är ett systemtåg som fraktar kundens petroleumprodukter på ett säkert och tillförlitligt sätt. Vi bygger så kallade heltåg på plats i St1:s raffinaderi för att kunna tillfredsställa kundens behov på bästa möjliga sätt, säger Lennart Andersson, säljare på Green Cargo.

Sammanlagt kör Green Cargo tio heltåg, med 10–16 vagnar, i veckan mellan Skarvikshamnen i Göteborg och St1:s oljedepåer i Karlstad och Jönköping.

Vi har ett mycket bra samarbete med Green Cargo. Det är viktigt för oss att kunna transportera våra produkter på ett säkert och miljövänligt sätt. Det kan vi med Green Cargos transportlösning. För oss är det även en trygghet att ha en utpekad kontaktperson som har koll på våra transporter eftersom de går som farligt gods, dygnet runt, säger Leif Söderberg.

Kundens transportutmaning:

Leverera petroleumprodukter på ett säkert och miljövänligt sätt till befintligt stationsnät, inom industri- och marinkunder samt oljebolag.

Green Cargos lösning:

Systemtransport med sammanlagt tio heltåg med 10–16 vagnar i veckan, en lösning som är helt anpassad utifrån kundens behov.

Kundvärde:

Säkra och punktliga leveranser.

 

Foto: St1