Under 2018 har Green Cargo varit en del av Stockholm Exergis transportkedja och deras hantering av biobränsle. Bara under oktober 2018 transporterade de sammanlagt 108,704 m3s* biobränsle, det vill säga drygt 34 000 ton skogsprodukter på tåg. För Stockholm Exergi är det viktigt med hållbarhet genom hela transportkedjan och tåg är ett självklart val.

– Green Cargo är en järnvägsoperatör med ett stort engagemang och gedigen kunskap om logistik. Dessutom med hållbarhetstänk. De kommer med nytänkande lösningar för våra utmaningar. Green Cargo kan med sin stora geografiska täckning snabbt ställa om personal- och lokresurser för att anpassa sig till snabba förändringar i vår trafik, säger Johannes Raudsaar, logistiker Fuel Supply Management, på Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi hanterar stor del av sitt material från 13 terminaler i Sverige och Norge. Järnvägsnätet når långt ut i de svenska skogarna där materialet hämtas, vilket innebär att järnvägen är en förutsättning för att de ska kunna transportera den mängd råmaterial de behöver i sin
anläggning. Med kort ledtid från ankomst till värmeverket, då råvaran oftast eldas upp inom 24 timmar efter lossning, är logistiken känslig för störningar.

– Stockholm Exergi har en störningskänslig produktion och begränsning i lagerkapacitet. Då är det viktigt att vi är snabbfotade, kan planera för tajta omlopp och leverera med hög frekvens, säger Malin Gustafsson, säljare och kundansvarig på Green Cargo.

Stockholm Exergis uppfattning är att infrastrukturen i Sverige är eftersatt och att det operativa arbetet emellanåt störs av oplanerade banarbeten. Ledtiden hos infrastrukturförvaltare, när de exempelvis behöver säkerställa tidtabeller för extratransporter är dessutom lång.

– Det är svårt att köra tillfälliga transporter på järnväg. Om ledtiderna kunde kortas, skulle vi kunna planera snabbare. Då skulle vi köra betydligt fler transporter på järnväg. Men med vårt smala lagerlogistikfönster fungerar det inte optimalt idag, säger Johannes Raudsaar.

På årsbasis transporterar Stockholm Exergi 40 procent av sitt råmaterial med tåg, 5 procent med lastbil och 55 procent med båt. Samverkan mellan transportslag är viktigt för en stabil produktion. En del av de transporter som Stockholm Exergi planerar för att transporteras med tåg, utförs av
en annan operatör. Men under 2018 sökte Stockholm Exergi ett komplement till den fasta trafiken och valet föll på Green Cargo. Samarbetet med Green Cargo har utvecklats under året och man planerar att utveckla det ytterligare under 2019.

– Green Cargo är en flexibel och lösningsorienterad järnvägsoperatör med ett brett kunnande i branschen. Denna expertis drar vi nytta av när vi behöver snabba lösningar på olika transportupplägg för att täcka vår försörjning av skogsbiobränsle till värmeverket i Värtan, säger Johannes Raudsaar.

Green Cargo vill självklart bidra med en effektiv och flexibel logistiklösning för att möjliggöra för Stockholm Exergi att bli fossilfria i sin verksamhet inom några år.
– Vi har ett mycket bra samarbete idag och det finns stor potential att utveckla arbetet ytterligare tillsammans. Stockholm Exergi är beroende av en genomtänkt och väl fungerande järnvägslogistik och vi bidrar till det, inte bara genom kunnande och engagemang utan även i att utmana oss själva och infrastrukturförvaltare att tänka i nya banor, säger Malin Gustafsson.

*stjälpt kubikmeter


Foto: Stockholm Exergi