Vårt erbjudande för intermodaltransport

  • Järnvägstransport av standardiserade lastbärare, enligt ILU
  • Lyft av lastbärare till och från järnvägsvagn.

Extratjänster

  • Hämtning av lastbärare hos mottagare och/eller leverans av lastbärare hos mottagare med bil
  • Tidsstyrd hämtning och leverans av lastbärare med bil
  • Uppställning av lösa lastbärare på terminal för både längre och kortare perioder

 

Missa inte din plats i tåget - kontakta vårt försäljningsteam för mer information.

E-post: avtalsadm@greencargo.com