Vagnslast passar verksamheter som behöver regelbundna såväl som enstaka godstransporter. Vi transporterar en eller flera tågvagnar med fasta leveranstider i redan befintliga tågavgångar för alla typer av gods. Vi når även platser som inte är järnvägsanknutna. 


Vårt erbjudande för vagnslast

 • Vagn
 • Positionering av tomvagn till lastningsplats
 • Hämtning av lastad vagn från lastningsplats
 • Transport av vagnar från avsändare till mottagare inom Green Cargo och samarbetspartners nätverk
 • Lastnings- respektive lossningsfrist på åtta timmar
 • Bortkörning av lossad vagn från lossningsplats

 

Extratjänster

 • Nummerväxling, det vill säga sortering av vagnars inbördes ordning när det kommer flera vagnar till en mottagare
 • Växling utöver de växlingar som ligger enligt tidtabellen
 • Utökad lastnings- och lossningsfrist
 • Forsling till och/eller från omlastningsterminal om man inte har avsändare och mottagare som är spårbundna
 • Transport där kunden själv har vagnar


Vagntyper

Vi kan erbjuda flera olika vagntyper för era transporter. Läs om dessa i Godsvagnshandboken»