Stål & Kemi


Inom Stål & Kemi har vi kunder med stora och investeringstunga anläggningar. Kunderna har komplexa och varierande flöden och godset transporteras både nationellt och internationellt mellan hamnar och industrier. Godset består vanligtvis av färdiga stålprodukter, malm, järnskrot och kemikalier som exempelvis väteperoxid och svavelprodukter. För stålkunder är transportkapacitet av största vikt och Green Cargo skapar unika
transportlösningar som kan integreras i kundens produktionsprocesser. 

Kvalitet och säkerhet är viktigt vid transport av kemikalier, som klassas som farligt gods. Transporterna är anpassade för att gå i både regelbundna flöden som systemtransporter samt som enstaka godstransporter i Green Cargos vagnslastsystem. 

Exempel på kunder är SSAB, Boliden, Flogas, Kemira och Nordic Bulkers.

Skog 


Våra tjänster inom Skog omfattar transporter av skogsprodukter 
inom segmenten timmer/massaved, flis/biobränsle, cellulosa/pappersmassa, papper, returpapper och sågade trävaror. Merparten av volymerna går på export till Europa och via hamnar till övriga världen. Pappersbruk och sågverk, som dagligen har behov att transportera stora volymer passar väl in i Green Cargos nätverk. Större regelbundna flöden går i unika systemtransportupplägg. 

Transportlösningen skapas utifrån kundens behov där volym, frekvens, vagn- och lastbärarlösningar är delar som påverkar hur logistiklösningen utformas. När alla ingående delar samverkar skapas kostnadseffektiva, stabila och punktliga transporter, vilka blir en viktig del av kundernas totala distributionskedja. 

Exempel på kunder är ScandFibre Logistics, Stora Enso, Södra, BillerudKorsnäs och SCA Logistics.

Handel & Logistik 


För våra kunder inom Handel & Logistik erbjuder vi transporter 
för dagligvaruhandeln, bilindustrin, rederier, speditörer och byggsektorn. Transporterna anpassas utifrån kundens behov av godstransporter med järnväg, eller bil i kombination med järnväg, och går såväl nationellt som internationellt.

Hög leveransprecision är viktigt inom denna bransch och nära samarbeten med kunden är nödvändigt för att anpassa transportlösningen till deras behov.

Exempel på kunder är IKEA, Volvo Cars, PostNord, Axess Logistics och ICA Sverige AB.