Green Cargo i Norge

Green Cargo Norge AS etablerades i mars 2016 som ett dotterbolag till Green Cargo AB och har två dotterbolag; Green Cargo Togdrift AS och Green Cargo Terminaljenester AS.

Green Cargo Norge AS

  • Försäljning och affärsutveckling
  • Trafikplanering och tidtabeller
  • Trafikledning
  • Vagnar (intermodala vagnar)

Green Cargo Togdrift AS

  • Bemanning (lokförare)
  • Personal

Green Cargo Terminaljenester AS

  • Terminalverksamhet (kombiterminaler)
  • Reachstackers, gaffeltruckar och terminaltraktorer
  • Depåtjänster