I Green Cargos strategi för framtiden ingår expansion i bland annat Norge och Cargolinks nedläggning påskyndade detta betydligt. Sedan tidigare kör vi 23 tåg i veckan mellan Sverige och Norge och med en omedelbar positiv respons från Cargolinks tidigare kunder beslöt vi att göra allt för att kunna erbjuda fortsatt intermodal godstågstrafik i Norge till bland andra dessa kunder. Det blev mer än heltidsarbete för olika delar av vårt företag, för nu skulle det på kort tid ordnas med lok, lokförare, transportledare och kundservice, vagnar och tåglägen.

Lokfrågan kunde vi lösa relativt snabbt, både ellok och diesellok. Svenska lokförarinstruktörer gjorde ett utmärkt jobb med att utbilda sina norska kollegor på våra loktyper och våra säkerhetsregler. Det har inte varit helt enkelt att få önskade tidtabeller för tågen på de här fyra linjerna, men med hjälp av våra kunder så har vi erhållit tåglägen till fyra av sex önskade tåg och norska Jernbaneverket kommer att få fler önskemål om tåglägen från vår sida. För vi nöjer oss inte med dagliga tåg på dessa fyra linjer. Redan nu i maj ökar vi till två tåg dagligen i varje riktning på linjen till Bergen och senare under året samt för 2017 planerar vi ytterligare ökningar i kunderbjudandet.

2017 kommer vi också på ett effektivare sätt kunna koppla vår trafik i Norge till vårt nätverk i Sverige och på kontinenten. Och grunden för att kunna göra denna satsning, förutom egen kompetens och egna resurser, är ett gott samarbete med kunderna. När kunderna efterfrågar våra lösningar, fyller våra tåg och vill göra långsiktiga åtaganden, då vågar vi också satsa.

När det krisar och uppstår ett plötsligt och stort behov av transporter, då klarar Green Cargo av att möta det. Det har vi visat många gånger exempelvis efter stormen Gudrun. Som VD för Green Cargo önskar jag inte plötsliga kriser på transportmarknaden. Det vi vill ha är stabilitet och förutsägbarhet för att kunna anpassa vår planering och våra investeringar. Men det är inte utan en viss stolthet jag ser hur olika kompetenser i företaget kraftsamlar för att lösa en kris när den uppstår. En kris vi lyckats vända till en möjlighet för både oss och kunderna i Norge.

Vill du veta mer om vår trafik mellan Norge och Sverige och hur vi kan transportera vidare inom Norge? Kontakta våra säljare!

forsaljning@greencargo.com
010-455 88 05

Jan Kilström
VD Green Cargo