Farligt avfall

Den 1 november 2020 skärptes kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Alla verksamheter som producerar, transporterar och/eller tar emot farligt avfall berörs av denna utökade anteckningsskyldighet.

Detta innebär att från den 1 november ska alla verksamheter som berörs anteckna uppgifter och rapportera in dessa uppgifterna om farligt avfall till det nya avfallsregistret.

Som er transportör ber vi er att ni vid varje tillfälle ni bokar en transport med farligt avfall hos oss i fraktsedelsunderlag/lastlista anger och/eller bifogar:

  • Bilagor om det krävs
  • Uppger EWC-koden på fraktsedel/lastlista

EWC-kod för farligt avfall beskrivs alltid med en avfallskod om 6 siffror och en asterisk (*) efter, det är denna asterisk som visar på om avfallet är farligt eller ej.

Tillsammans ser vi till att rapportera och ha kontroll på det farliga avfall som transporteras!