Spårhalka

Hösten är en fin årstid och vi är nog alla överens om att det är vackert när löven ändrar färg och faller av träden och bildar stora lövhögar. Men för oss inom järnvägsbranschen innebär detta lite bekymmer. För när löv och barr faller på spåret och krossas av tågens hjul blir det väldigt halt på spåren. Särskilt om det också är fuktigt och lågt temperatur utomhus. Vi får det vi kallar spårhalka eller lövhalka.

Vi har en inarbetad rutin för tillfällig viktreducering av våra tåg, för att undvika att de fastnar någonstans i nätverket. Rutinen har vi tagit fram för att minimera störningarna, dels i vår egen produktion, dels med hänsyn till övrig trafik i järnvägsnätet.

Våra förare är väldig viktiga kommunikatörer, då det är deras inrapportering av upplevda problem kopplat till spårhalkan, som avgör när viktreduceringen ska börja gälla. Vi följer även Trafikverkets orsaksrapportering vid förseningar med uppgifter om tåg som rapporterats med kod för spårhalka.

Vi har även en dialog med Trafikverket kring beredskapsplanen för spårhalka, där vi granskar planerade aktiviteter, till exempel friktionsmedel eller ång- och högtryckstvättar spåren. Vi följer även väderutvecklingen, då skillnaden mellan fuktig och torr väderlek är av stor betydelse för framkomligheten.

Rätt input från förarna och en korrekt rapportering från Trafikverket gör att vi snabbt kan justera uppåt eller neråt i vår produktion. Med ett strukturerat arbetssätt på operativ nivå bidrar vi till bättre kvalitet för både oss själva och våra kunder och för övriga järnvägsföretag som trafikerar Trafikverkets infrastruktur.