Publiceringsdatum:

Banarbeten och sena leveranser av tidtabeller fortsätter att påverka tågtrafiken negativt under juli

Trafikverket har fortsatt stora problem med identifiering av konflikter som följer av banarbeten och leveransen av revisionsunderlag till järnvägsoperatörerna, liksom i sin framförhållning vad gäller planering i årets revisionsperioder. Det försämrade underlaget och de sena tidtabellsleveranserna beror främst på Trafikverkets införande av systemet (MPK) för tågplanering. Införandet och arbetet med systemet har krävt och kräver fortfarande mycket resurser och det finns fortsatt många områden för Trafikverket att åtgärda för att systemet ska fungera fullt ut. I dagsläget får vi tidtabeller med 0 – 2 dagars framförhållning, vilket skapar stora utmaningar med tåglägen som hamnar i konflikt med banarbeten. 

Ni kunder som gör bokningar för vagnslast kan boka som vanligt, men de ledtider som visas i kundportalen är preliminära och kan ändras. Det innebär att bekräftade bokningar kan ombokas med kort varsel. Dessa ombokningar kommer att kodas som "ombokning pga sen tidtabell". 

Den uppkomna situationen utgör befrielsegrund för Green Cargo enligt våra produktvillkor för respektive transporttjänst, enligt vad som närmare anges där, med innebörd bl a att tidpunkten för prestation kan flyttas fram.

Omständigheterna kan förändras snabbt och vi kommer då att efter bästa förmåga att hålla er löpande uppdaterade om eventuella förändringar. Ni uppmanas även att själva bevaka den trafikinformation vi publicerar på hemsidan.

Vi fortsätter att jobba hårt tillsammans med Trafikverket för att i möjligaste mån minimera de eventuella förseningar som kan drabba er som kund. Vi kommer naturligtvis även på andra sätt att inom ramen för kommersiellt rimliga ansträngningar skyndsamt försöka övervinna de omständigheter som kan komma att hindra oss från att fullgöra vår del av ingångna kundavtal, och även meddela när omständigheter som förhindrat fullgörande inte längre föreligger.  

Nedan ser ni det vi vet i dagsläget avseende förändringar och inställda tåg. De kunder som kör enligt specifika körplaner trafikeras utefter dessa. För ytterligare information om just er transport, kontakta er ordinarie kundkoordinator på Kundservice. 

 • Ingen trafik till/från Järna 230626–230730.
 • Ingen trafik till/från Karlskoga, Bofors, Björneborg, Kilstaverken samt Valåsen perioden 230705–230713.
 • Ingen trafik till/från Fredericia 230724, 230726, 230728, 230731.
 • Ingen trafik till/från Rheinkamp, 230724, 230726, 230728, 230731.
 • Italy Direct inställd 230724, 230728.
 • Ingen trafik till/från Degerfors 230705–230713.
 • Trafik från Arlöv och Örtofta mot Årsta och Jordbro får 1 dygns längre ledtid till/från perioden 230710–230813.
 • Intermodal direktlinje Trelleborg-Gamlarp-Årsta inställd perioden 230724–230730.
 • Öresundsbron stängd Inget farligt gods till Tyskland (ej tillåtet på färja). 230724–230730.
 • Minskad kapacitet export/import trafik styrs om via Trelleborg 230724–230730.

Banarbete Malmö, kontaktledningsbyte perioden 230605–230924.

 • Minskad kapacitet på Malmö bangård.
 • Följande taxepunkter kommer produceras till/från Halmstad:
  Karlshamn, Mörrums bruk, Sölvesborg.
 • Följande taxepunkter kommer produceras till/från Borlänge:
  Denmark Direct.
 • Följande taxepunkter kommer produceras till/från Sävenäs:
  Italy Direct

Senast ändrad: