Publiceringsdatum:

Banarbeten och sena leveranser av tidtabeller fortsätter att påverka tågtrafiken negativt

Trafikverket har fortsatt stora problem med leveransen av tidtabeller till godstågsoperatörerna liksom i sin framförhållning vad gäller planering i årets revisionsperioder (banarbeten). Green Cargo har tillsammans med ett antal av våra större kunder tillskrivit såväl närings- som infrastrukturministern med önskan om ett skyndsamt möte för att ytterligare belysa den akuta situationen här och nu. Därtill har Green Cargo enskilt även tillskrivit statssekreteraren på Infrastrukturdepartementet med önskan om ett skyndsamt möte med vår vd Peter Viinapuu och styrelseordförande Andreas Regnell.

Det försämrade underlaget och de sena tidtabellsleveranserna beror främst på Trafikverkets införande av systemet (MPK) för tågplanering. Införandet och arbetet med systemet har krävt och kräver fortfarande mycket resurser och det finns fortsatt många områden för Trafikverket att åtgärda för att systemet ska fungera fullt ut.

Sedan hösten 2022 har myndighetens nya planeringssystem fått mycket uppmärksamhet. Även om inställda passagerartåg och sena biljettsläpp inför storhelger orsakat mest debatt, så är den ekonomiska skadan för svenskt näringsliv mångdubbelt större.

Den plan som Trafikverket nu lagt och som primärt rör den operativa driften och planeringen av spårtrafiken innebär på kort sikt omfattande utmaningar för näringslivets vitala behov av spårbundna transporter.

Enligt EU-direktiv ska tågoperatörerna erhålla bekräftade tidtabeller från Trafikverket senast 18 veckor innan effektuering. Den senaste revisionsplanen med berörda tidtabeller erhölls med endast 5 dagars varsel. Att göra minst 12 veckors planeringsarbete på i många fall några få dagar är en fullständigt orimlig situation både för oss som godsoperatörer och för våra kunders egna värdekedjor.

Under vår- och sommarperioden genomför Trafikverket en stor mängd inplanerade banarbeten runt om i landet. Vi är alla väl medvetna om den underhållsskuld som tynger den spårbundna infrastrukturen och välkomnar regeringens fokus på att åtgärda den. Samtidigt är vår uppfattning att en del av de åtgärder för att åtgärda problem som orsakats av många års bristande underhåll behöver ses över på nytt i det korta perspektivet. Situationen med Trafikverkets planeringssystem, i kombination med en stor mängd banarbeten, hotar nu en stor andel av näringslivets transporter på järnväg i sommar.

Trafikverket har visserligen flyttat fram ett antal banarbeten under sommaren men det kommer inte att räcka. Green Cargo har tydligt fört fram att fler banarbeten som inte är av tvingande karaktär måste senareläggas för att skapa utrymme för hållbara planeringsförutsättningar så att godstransporterna kan säkerställas.

Parallellt fortsätter vi att jobba hårt tillsammans med Trafikverket för att i möjligaste mån minimera de förseningar som kan drabba er som kund.

För löpande information, följ läget här på sidan Trafikinformation alternativt kontakta er ordinarie kundkoordinator på Kundservice.

Senast ändrad: