Publiceringsdatum:

Information om störning i järnvägstrafiken

Till följd av ett fordon som kört på sträckan Sävenäs-Kville-Skandiahamnen har vi drabbats av en större störning i järnvägstrafiken. Trafikstoppet inträffade kl. 12.30 idag 2024-06-26, och det har visat sig att befästningar på skäran är trasiga, vilket kräver att både slipers och baliser byts ut. Trafikpåverkan förväntas pågå från idag fram till lördag 2024-06-29.

Green Cargo justerar sin trafik utifrån den nuvarande situationen och samarbetar med Trafikverket samt övriga intressenter för att noggrant följa utvecklingen.

Tyvärr kommer denna situation att påverka vår egen trafikledning och Trafikverkets verksamhet, vilket kan leda till behov av omledningar och förseningar längs hela väst- och sydvästkusten under de närmaste 24 timmarna. Vi arbetar kontinuerligt med att minska och begränsa konsekvenserna.

Påverkade sträckor och tåg:

  • Sävenäs-Kville-Skandiahamnen samt mot Stambanan
  • Följdeffekter kring väst och sydvästkusten

Vi förstår att denna situation orsakar olägenheter för er och era transporter. Våra team arbetar intensivt för att åtgärda problemen och minimera påverkan så snabbt som möjligt. Vi kommer att hålla er uppdaterade med den senaste informationen och rekommenderar att ni regelbundet besöker vår hemsida för uppdateringar.

Green Cargo åberopar Force Majeure för all trafik som berörs av denna trafikhändelse från 2024-06-26.

För specifik information om era transporter, vänligen kontakta er ordinarie kundservice

Senast ändrad: