Publiceringsdatum:

Påverkan banarbeten augusti

Nedan ser ni det vi vet i dagsläget avseende förändringar och inställda tåg. De kunder som kör enligt specifika körplaner trafikeras utefter dessa. För ytterligare information om just er transport, kontakta er ordinarie kundkoordinator på Kundservice.

  • Ingen trafik till/från Jönköping tisdagar och torsdagar perioden 240708–240811.
  • Ingen trafik till/från Hofors 240822–240823.
  • Linjen Trelleborg– Årsta - Årsta - Trelleborg inställd 240816
  • Ingen trafik till/från Trelleborg 240817.
  • Ingen trafik till Kirunavaara 240803, 240805, 240819.
  • Ingen trafik från Kirunavaara 240804, 240805, 240819.

Kontaktledningsbyte Sävenäs Rangerbangård 240629–240819.

Stor påverkan för vår vagnslasttrafik i framför allt minskad kapacitet, flexibilitet men även i vissa fall försämrade ledtider.

  • Transporter till/från till följande taxepunkter kan få ett dygns längre ledtid.
    Billingsfors, Lilla Edet, Bohus, Göteborg Marieholm, Stenungsund, Kville, Göteborg Volvo, Pölsebo, Göteborg Skandiahamnen Mitt, Göteborg Skandiahamnen Väst, Göteborg Arendal, Göteborg Centralharpan, Rottneros, Karlstad, Munkedal, Värö, Varberg, Falkenberg och Halmstad.
  • Transporter till/från till följande taxepunkter kan få ett till två dygns längre ledtid. Göteborg Stora, Göteborg Skandiahamnen Syd.

Senast ändrad: