Publiceringsdatum:

Uppdatering om störning i järnvägstrafiken

Vi vill informera om att spåret fortfarande är trasigt på sträckan Sävenäs-Kville-Skandiahamnen. Dock finns det nu möjlighet att göra rundgång i Marieholm för fyra tåg i timmen, vilket motsvarar 50 % av normalkapaciteten på sträckan.

Green Cargo justerar sin trafik utifrån denna nya möjlighet och fortsätter att samarbeta med Trafikverket samt övriga intressenter för att noggrant följa utvecklingen.

Tyvärr påverkar situationen fortfarande vår egen trafikledning och Trafikverkets verksamhet, vilket kan leda till behov av omledningar och förseningar längs hela väst- och sydvästkusten. Vi arbetar kontinuerligt med att minska och begränsa konsekvenserna.

Green Cargo åberopar fortsatt Force Majeure för all trafik som berörs av denna trafikhändelse från 2024-06-26.

För specifik information om era transporter, vänligen kontakta er ordinarie kundservice.

Senast ändrad: