Publiceringsdatum:

Påverkan banarbeten sepbember

Nedan ser ni det vi vet i dagsläget avseende förändringar och inställda tåg. De kunder som kör enligt specifika körplaner trafikeras utefter dessa. För ytterligare information om just er transport, kontakta er ordinarie kundkoordinator på Kundservice.

 • Ingen trafik till/från Karlsborgbruk måndag 240909.
 • Ingen trafik till/från Piteå och Haraholmen måndag 240909.
 • Ingen Trafik till/från Fors 240926–240927.
 • 3 timmars senarelagd växling Iggesund 240918 samt 240925.
 • Transporter från följande taxepunkter.
  Billingsfors, Lilla Edet, Bohus, Göteborg Marieholm, Stenungsund, Kville, Göteborg Volvo, Pölsebo, Göteborg Skandiahamnen Mitt, Göteborg Skandiahamnen Väst, Göteborg Arendal, Göteborg Centralharpan, Rottneros, Karlstad, Munkedal, Värö, Varberg, Falkenberg och Halmstad.
  kan få ett dygns längre ledtid till Tunadal, Sundsvall-Tunadal Kombiterminal.
 • Ett dygns längre ledtid för transporter från Sölvesborg till Göteborg Volvo.
  240904–240906, 240913 och 240923–240926.
 • Linjen Trelleborg – Malmö – Göteborg Älvsborgshamnen inställd 240908 och 240915.
 • Linjen Göteborg Älvsborgshamnen – Malmö – Trelleborg inställd 240908 och 240915.

Kontaktledningsbyte Sävenäs Rangerbangård 240629–240819

Stor påverkan för vår vagnslasttrafik i framför allt minskad kapacitet, flexibilitet men även i vissa fall försämrade ledtider.

 • Transporter till/från till följande taxepunkter kan få ett dygns längre ledtid.
  Billingsfors, Lilla Edet, Bohus, Göteborg Marieholm, Stenungsund, Kville, Göteborg Volvo, Pölsebo, Göteborg Skandiahamnen Mitt, Göteborg Skandiahamnen Väst, Göteborg Arendal, Göteborg Centralharpan, Rottneros, Karlstad, Munkedal, Värö, Varberg, Falkenberg och Halmstad.
 • Transporter till/från till följande taxepunkter kan få ett till två dygns längre ledtid.
  Göteborg Stora, Göteborg Skandiahamnen Syd.

Senast ändrad: