Terminal­information

Terminal i Göteborg

Till vårt intermodala nätverk använder Green Cargo kombiterminaler i samarbete med terminaloperatörer i Sverige.

Verksamheten på de olika terminalerna kan skilja sig i omfattning av hantering av containrar, växelflak och lastbilstrailrar till/från mellan tåg och lastbil samt tillhandahållande av sammanhängande tjänster inom terminalområdet, exempelvis förvaring av lastbärare.

Tilläggstjänster

Terminalerna erbjuder tilläggstjänster, dessa kan ni antingen avropa direkt med berörd terminal eller beställa av oss på Green Cargo i ert avtal.

Vid järnvägstransport är uppställning på ankomstdag och efterföljande dag samt avgångsdag avgiftsfria.

  • Extra lyft och eventuellt längre uppställning än den fria tiden debiteras kunden enligt prislista.
  • Extra lyft debiteras alltid där enheter ankommer annan dag än ankomst eller avgångsdag.
  • En enhet som är uppställd längre än den avgiftsfria tiden medger, debiteras kunden depåhyra för den tiden med automatik även om den inte beställs.
  • Prislista på tilläggstjänster kontaktas Green Cargo på intermodal@greencargo.com
  • Rangering av trailer innefattar avluftning fjädring och uppfällning av underkörningsskydd. Vissa terminaler tar en extra avgift för denna extra hantering, stäm av detta med Green Cargo.
  • ADR-avgift debiteras vid varje hantering av farlig godsenhet.