Utrikes direktlinjer

Våra direktlinjer till och från Sverige och Europa ger er kortare ledtider och snabbare godstransporter. Vi erbjuder plats i våra egna tåg, som avgår i fast tidtabell. Genom konstanta volymer kan vi hålla nere kostnaderna och samtidigt öka effektiviteten för era transporter.

Har ni transportbehov för import eller export genom Europa? Läs mer om våra direktlinjer nedanför.

Om ni önskar godstransport till andra orter i Europa hjälpa vi er med det. Kontakta våra fantastiska säljare!

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning

avtalsadm@greencargo.com

Tåg kör över Öresundsbron

Tre rundturer i veckan till och från Österrike, Ungern, Slovenien, Turkiet, Italien, Frankrike, Spanien samt Belgien.

Tåg kör över åker

En snabb och pålitlig tjänst som kopplar samman Sverige och Danmarks järnvägsnät för vagnslast.

Vagnslasttåg kör över fält

Tågen går enligt fasta tidtabeller från Malmö till Treviso i norra Italien och i omvänd riktning.