Järnvägs­transporterna ger större flexibilitet i den gröna omställningen för LKAB

LKAB kundcase

LKAB erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter för en internationell marknad. De leder den gröna omställningen av järn- och stålindustrin genom att utveckla järnsvamp och andra koldioxidfria processer och produkter. LKAB har verkat sedan 1890 med Norrbotten som bas. De har 4500 anställda i 12 länder.

Den totala transporten per dag med insatstågen är cirka 1 200 ton produkter. Det motsvarar 24 långtradare som skulle avgå en i timmen, dygnet runt, året runt, fram och tillbaka Luleå – Malmfälten. Trafiken omfattar sju omlopp per vecka året runt samt rangering i Luleå, Gällivare och Kiruna.

Järnvägstransporterna är avgörande för vår verksamhet, inte bara malmtågen utan även dessa tåg som transporterar insatsvaror till våra egna processer. Kontinuerlig tillförsel av cement är exempelvis nödvändig för att vi ska kunna bergförstärka våra gruvor under jord. Det här avtalet säkrar de transporterna och innebär större flexibilitet i logistiken inför vår stora gröna omställning, säger Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB och vd på LKAB Malmtrafik.

LKAB får ett dedikerat kundserviceteam som tar ett helhetsansvar för leveranser och utveckling av nya både digitala och operativa tjänster. Green Cargos digitala tjänster möjliggör effektiviseringar i kundernas värdekedjor med hjälp av API och artificiell intelligens som övervakar lagernivåer hos kund och beställer tillförsel av råvara per automatik.

En annan avgörande del i Green Cargos erbjudande är den egna etablerade verkstaden i Boden som arbetar med förebyggande underhåll, översyn och reparation av både el- och diesellok samt fältservice. Verksamheten är också bas för vintertester av både nya loktyper och vagnar, för att kunna skapa robusta och trygga transportlösningar över tid åt Green Cargos kunder.