Norra Skog satsar på järnväg för ökad transport­kapacitet

Norra Skog

Norra Skog är en av de tre stora skogsägarföreningarna i Sverige och representerar cirka 27 000 medlemmar från Medelpad, Jämtland och norrut. Tillsammans bidrar medlemmarna med mångfald till framtida generationer genom ett hållbart brukande av skogens förnyelsebara råvara.

Norra Skog ser en ökning av järnvägstrafiken både i volym och antal ställen de lastar sina volymer på. Det kommer att vara av både klimat- och miljömässiga som ekonomiska skäl.

Och där är Green Cargo en viktig part för att ta fram bra flexibla lösningar för lagerplatser och tidtabeller som möter Norra Skogs behov både för vagnslaster och systemtransporter. Och det innefattar både inlandsbanan, stambanan och olika delar av järnvägsnätet, säger Sören Staaf, logistikansvarig, Norra Skog.

Systemtransporter utgörs av kundunika systemlösningar för transport av mycket stora volymer mellan fasta destinationer. Lösningen riktar sig mot kunder med behov av regelbunden transportkapacitet mellan fasta destinationer i heltåg som kan integreras i kundens produktionsprocess.