Kvalitet och punktlighet är viktiga parametrar för St1

Volvotåg utanför Hallsberg

St1 Nordic Oy vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Koncernen arbetar med forskning och utveckling i syfte att ta fram ekonomiskt bärkraftiga energilösningar som minskar miljöpåverkan. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som sofistikerade avfallsbaserade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1 290 butiks- och tankstationer under varumärkena St1 och Shell i Finland, Sverige och Norge.

St1 och Green Cargo kan blicka tillbaka på ett långt samarbete, som startade 1996, alltså närmare 27 år. Sedan starten har Green Cargo kört mer än 11 500 000 ton bränsle (bensin/diesel) i drygt 15 000 tåg, från Skarvikshamnen till depåerna i Karlstad och Jönköping.

Vi på St1 jobbar varje dag mot vår vision att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi med målet att utveckla och erbjuda nya, förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan. Genom vårt samarbete med Green Cargo lyckas vi gemensamt transportera drivmedel via järnvägar som ett komplement till exempelvis sjö- och vägtransport. Dessutom har vi haft ett framgångsrikt partnerskap med Green Cargo under flera år vilket är en viktig del som ligger till grund för beslutet om förnyat avtal, säger Jonas Rylander, chef för projekt och teknik på St1 Logistics.

Avtalet omfattar:

  • Transport, inklusive lossning av tågsätt mellan Göteborg Pölsebo – Karlstad
  • Transport mellan Göteborg Pölsebo – Jönköping
  • Växlingsentreprenad i Pölsebo, Göteborg

Green Cargo hjälper många företag att nå sina miljömål genom att erbjuda transporter med hög energieffektivitet. Elen vi köper för att driva transporterna kommer från förnybara källor, vilket ger storskaliga fossilfria transporter.