Stora Enso använder järnväg för klimatsmarta värdekedjor

Stora Enso kundcase

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktion och papper. Deras produkter och lösningar finns inom branscher som byggnation, detaljhandel, livsmedel, tillverkning, förlagsverksamhet, läkemedel, kosmetika, konfektyr, hygien och textil. Stora Enso utvecklar och producerar lösningar baserade på trä och biomassa för en mängd olika branscher och användningsområden runtom i världen.

Med en stor tillverkningsvolym är Stora Enso beroende av tillförlitliga järnvägstransporter och god infrastruktur. Med stort fokus och höga målsättningar är hållbarhet en avgörande del av Stora Ensos affärsstrategi.

Klimatförändringarna kräver akut uppmärksamhet. Hållbarhet är hela grunden för vårt företag, för vår roll som en ansvarstagande samhällsaktör och vår förmåga att bidra till en grönare värld. Tonvikten ligger på socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar i vår tillverkning och hela värdekedjan. Värdekedjesamarbete krävs för att minska utsläppen. Vi värdesätter våra leverantörers åtagande att mäta, rapportera och minska deras utsläpp, säger Sara Lannerbro SVP Sustainable Sourcing and Logistics på Stora Enso.

Logistikupplägget möter behovet av effektiva transporter av färdigvaror genom effektiv lastning av kundanpassade vagnar, stor kapacitet och möjlighet att anpassa efter förändrade behov. Transporterna sker med vagnslaster både inrikes- och utlandstrafik genom partners, systemtransporter till Göteborg för vidare transport med sjöfart mot Zeebrugge i Belgien, men också växlingstjänster samt tillhandahåller specialbyggda vagnar helt anpassade för Stora Ensos containrar.

För Stora Enso är det, likt många svenska industrier, viktigt att kunna erbjuda fossilfria produktions- och värdekedjor. Där är järnvägen en överlägsen logistikkomponent med sitt låga klimatavtryck. Bara under 2021 transporterade Green Cargo ungefär 1,5 miljoner ton gods på järnväg för Stora Enso. Genom att välja järnväg istället för lastbilar minskade dessutom Stora Enso sina koldioxidutsläpp med 39 000 ton under 2021.