Rörlig kapacitet

Behöver ni olika logistiklösningar från gång till gång? Uppstår era behov vid spridda tillfällen, för olika volymer och till och med olika typer av gods?

Då ska ni välja rörlig kapacitet. Våra kunders transportbehov varierar från en vagn till hela tågsätt. Green Cargo erbjuder kostnads- och miljöeffektiva transporter från A till B och dörr till dörr-lösningar för godstransporter med tåg och järnväg som bas.

Inrikes

Tåg

Fasta avgångstider för tågvagnar i befintligt nätverk med möjlig dörr till dörr-lösning.

räls

Fasta avgångstider för lastbärare (trailer, tank, container, växelflak), i befintligt nätverk till terminaler och hamnar.

Utrikes

Tåg

Fasta avgångstider för tågvagnar i befintligt nätverk med möjlig dörr till dörr-lösning.

räls

Vi transporterar ert gods till tusentals orter i Europa.

Tillval och andra tjänster

räls

Med våra digitala lösningar bokar ni snabbt och enkelt era transporter, följer dem smidigt och får aktuell information hela vägen fram.

Europakarta

Vi har ett transportnätverk som erbjuder näringslivet hållbara, säkra och punktliga transporter.

räls

Vi hanterar stora mängder gods med hög frekvens till tusentals platser både inrikes och utrikes.

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning

avtalsadm@greencargo.com