Green Cargo ägs av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet. Vi transporterar årligen 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och når en årsomsättning på 4 miljarder SEK (2020).

Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. Vår insats handlar inte bara om en omfattande reducering av koldioxidutsläpp utan även om yteffektivitet och tryggare vägar.

Stort nätverk med destinationer till hela kontinenten

Green Cargo binder samman närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och tillgodoser transportbehov som varierar från en vagn till hela tågsätt. Speditionsnätverket består av ett femtiotal åkerier i Sverige, som levererar lastbilstransporter till och från tåget. Med partners länkar Green Cargo den skandinaviska marknaden till nära 2 000 destinationer på den europeiska kontinenten. Våra resurser omfattar cirka 5 000 vagnar samt 360 lok och vi har personal i hela Skandinavien för att möta näringslivets transportbehov.

När Green Cargos tåg rullar, rullar hjulen för svensk industri och handel. I många avseenden bär vi tillväxten, välfärden och jobben på våra hjulaxlar. Vi kör lastbilshytter till Gent, möbler till Haparanda, tidningspapper till Frankfurt, mjöl till lokala bagerier, vin till middagsbordet och stålämnen till Borlänge. Det gör vi pålitligt, tryggt och på utsatt tid.

Eftersom stålhjul rullar lätt mot stålräls kan godset med våra eldrivna tåg komma 30 000 gånger längre än lastbilsgodset med motsvarande koldioxidutsläpp. Så när näringslivet väljer godståget, andas naturen ut. Alla transportslag behövs – men när det ska transporteras mycket gods långa sträckor, då är tåget och våra transporter det smartaste valet.