Tåg vid sjö

Klimatsmart och kostnadseffektiv logistik för svenskt näringsliv.

Våra tjänster

Green Cargo är den största järnvägsoperatören för gods i Sverige. Våra kunder finns inom basindustrin där skog, stål och papper dominerar men även inom branscher som kemi/energi, verkstadsindustri, fordonsindustri och dagligvaruhandel. Vi hanterar stora mängder gods med hög frekvens både inrikes och utrikes.

Vi erbjuder kundanpassade och klimatsmarta logistiklösningar till företagskunder. Vi säkerställer leverans av ert gods till rätt plats, vid rätt tidpunkt, i rätt skick. Med vårt utbredda nationella och internationella tågnätverk löser vi era:

  • järnvägstransporter från A till B
  • dörr-till-dörr-lösningar där järnväg kombineras med andra transportslag för att nå bortom järnvägsspåret

Enkelt, kostnadseffektivt och flexibelt – oavsett godstyp

Tillsammans skapar vi flexibla lösningar baserade på just era förutsättningar. Med lång erfarenhet som logistikpartner inom svenskt näringsliv har vi gedigen branschexpertis och har utformat vårt erbjudande för att möta handelns och industrins behov av:

  • långväga transporter inrikes och utrikes
  • transporter med bred geografisk spridning och täta avgångar
  • transporter av skrymmande gods och stora volymer

Hur ser ert transportbehov ut?

Green Cargo tillhandahåller både fast och rörlig kapacitet. Läs mer nedan om vilken transporttjänst som passar just ert behov.

räls

Förbokad regelbunden volym och frekvens med mer än fem transporter i veckan och volymer som motsvarar minst fem vagnar per gång.

räls

Bokning vid behov och i mån av plats i aktuell avgång eller av transport till flera orter.

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning

avtalsadm@greencargo.com