VD: Ted Söderholm
Ägare: Svenska staten genom Näringsdepartementet
Styrelseordförande: Andreas Regnell
Organisationsnummer: 556119-6436
VAT-nummer: SE556119643601
Omsättning 2021: 4,2 miljarder kronor
Rörelseresultat 2021: 440 miljoner kronor
Medarbetare 2021: 1 900
Volymer, nettotonkm 2021: 11,2 miljarder
Lok: 360
Vagnar: 5 000
Nätverk med speditörer: 50
Geografisk spridning: Green Cargos nätverk täcker hela landet och med partners når vi övriga Europa