VD: Ted Söderholm
Ägare: Svenska staten genom Näringsdepartementet
Styrelseordförande: Jan Sundling
Organisationsnummer: 556119-6436
VAT-nummer: SE556119643601
Omsättning 2019: 4,1 miljarder kronor
Rörelseresultat 2019: -93 miljoner kronor
Medarbetare: 1 800
Volymer, nettotonkm 2019: 10,5 miljarder
Lok: 360
Vagnar: 5 000
Nätverk med speditörer: 50
Geografisk spridning: Green Cargos nätverk täcker hela landet och med partners når vi övriga Europa