Lastbärare

En del godsslag kräver transporter under värme eller kyla, och för att klara av dessa på järnväg har Green Cargo ett antal isolerade containrar med och utan aggregat. Det finns också transporter där spåren inte når ända fram till mottagare och/eller avsändare, och för det ändamålet kan vi erbjuda ett antal växelflak.

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning
0743-28 19 05
forsaljning@greencargo.com

 

För frågor gällande tekniska frågor om godsvagnar:

Benny Nilsson 010-455 49 54
benny.nilsson@greencargo.com

 

För frågor gällande tekniska frågor om lastbärare:

Kenneth Lundell 010-455 54 45
kenneth.lundell@greencargo.com