Lastbärare

En del godsslag kräver transporter under värme eller kyla, och för att klara av dessa på järnväg har Green Cargo ett antal isolerade containrar med och utan aggregat. Det finns också transporter där spåren inte når ända fram till mottagare och/eller avsändare, och för det ändamålet kan vi erbjuda ett antal växelflak.

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning

0743-28 19 05
forsaljning@greencargo.com

För tekniska frågor om våra godsvagnar och lastbärare, kontakta:

Bjarke Raaby

0743-28 19 05
bjarke.raaby@greencargo.com