lastprofil-danmark

EUR = Vagnar, som omfattas av den europeiska vagngemenskapen.

IF = Vagnar, som förvaltas av Interfrigo.

* Internationell trafik enligt särskilda överenskommelser = överenskommelse mellan järnvägarna om märkning av vagnarna enligt RIV § 34. Vagnar med utbytesbeteckningarna 41-46 och 81-86 kan ha fast eller föränderlig spårvidd. Anmärkningen "Enkelaxlar" innebär att vagnen kan ha fler än två axlar, dock inte boggi.

De nya reglerna enligt UIC finns här: UIC-regler » Excel, 13 kB, öppnas i nytt fönster.