Intermodal transport

Intermodal järnvägstransport erbjuder många fördelar; klimatsmart, stor lastkapacitet, hög kostnads- och energieffektivitet och minskad trängsel på tryggare vägar. Genom att integrera järnvägstransport med andra transportsätt kan företag skapa mer effektiva och hållbara godstransportlösningar. Intermodala enheter som trailer, container, tankcontainer och växelflak lastas på intermodala vagnar.

Karta intermodalt maj 2023

Green Cargos intermodala nätverk erbjuder hög transportfrekvens, korta ledtider och hög punktlighet till 20 terminaler och hamnar. Lösningen kan kombineras med lastbil för dörr till dörr-lösning.

Terminalinformation och fasta tidtabeller

Till vårt intermodala nätverk använder vi kombiterminaler i samarbete med terminaloperatörer i Sverige.

Avfallstransporter

Vi ser avfallstransporter på järnväg som en fantastisk kombination av att hantera avfallsprodukter med det mest klimatsmarta transportslaget. Avfallstransporter gäller såväl inrikes som utrikes. Vi hjälper er att ta fram en transportlösning som möter alla krav på säkerhet, miljö och som sker enligt gällande regelverk.

Vill ni bidra till en bättre miljö och minska era utsläpp?

Då ska ni välja järnvägen för era intermodala transporter. Som kund bokar ni enkelt era transporter i vår kundportal, Green Cargo Connect, och där kan ni även följa och bli uppdaterad om er transport.

Nedan finner ni ett exempel på minskade koldioxidutsläpp i en intermodal lösning mellan Trelleborg - Hallsberg samt Trelleborg - Umeå.

Tåg lastbilar karta

Järnvägstransport*
Trelleborg - Hallsberg
Eltåg = 6 kg CO2e
Lastbil = 550 kg CO2e

Lastbilstransport
Trelleborg - Umeå:
Eltåg = 16 kg CO2e
Lastbil = 1500 kg CO2e

*Gäller en trailer/container 24 ton godsvikt enkel väg
CO2e = Koldioxidekvivalenter

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning

intermodal@greencargo.com

Tåg över åker

Vi uppdaterar trafikinformation löpande vid förändringar.

räls

Som kund bokar du enklare och följer din transport i Green Cargo Connect - vår digitala bokningstjänst.

Tåg

Till vårt intermodala nätverk använder Green Cargo kombiterminaler i samarbete med terminaloperatörer i Sverige.

Karta över Europa

Vårt nätverk

Vi trafikerar närmare 270 platser i Skandinavien och tusentals platser i Europa. Sök era önskade orter på kartan.

Terminal lastning av vagnar

Kundcase

Tillsammans med våra kunder skapar vi klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter.