Xrail – Europeiskt samarbete

Xrail

Green Cargo är en av sju europeiska järnvägsoperatörer i Xrail-samarbetet. Produktionsalliansen Xrail syftar till att fördjupa samarbetet för att förbättra kundvärdet och effektiviteten i den internationella vagnslasttrafiken.

Tillsammans med våra partners arbetar vi för ökad tillförlitlighet och prestanda i internationell trafik mellan Xrail-medlemmarna som idag täcker hela 13 vagnslastnätverk i Europa.

Xrail logo

Alliansen driver gemensamt standardisering och harmonisering av gränssnitt och processer för att möjliggöra full teknisk driftskompatibilitet och förenklade processer för bokning, track & trace, etc och därmed skapa ett konkurrenskraftigt kunderbjudande och en hållbar affärsmodell.

Partnerna utvecklar smarta, tekniska lösningar och IT-plattformar och stöder automatisering och digitalisering av medlemmarna för att skapa ökat kundvärde och stärka järnvägens konkurrenskraft.

Som medlem är Green Cargo engagerad i att implementera och tillhandahålla dessa kvalitetsstandarder och tjänster för förenklad vagnlasttrafik över hela det europeiska Xrail-nätverket.

Medlemmar i Xrail:

  • CFL Cargo
  • DB Cargo
  • Fret SNCF
  • Green Cargo
  • Lineas
  • Rail Cargo Group
  • SBB Cargo