Huvudlittera T

Vagnar med öppningsbart tak

Vagnens grundutförande

(1 vagnelement)

med 2 axlar

9 m < lu < 12 m;


25t < tu < 30t

med 4 axlar

15 m < lu < 18 m;


50t < tu < 60t

med 6 axlar eller fler

15 m < lu < 18 m;


60t < tu < 75t

Alternativt

Ledad godsvagn eller vagnssätt med axlar, med 2 vagnelement 22 m < lu < 27 m.

Underlittera


a

med 4 axlar (1 vagnelement)


aa

med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)


b

stor lastvolym med 2 axlar *, ** (1 vagnelement)

lu

>

12 m


med 4 axlar eller fler *, ** (1 vagnelement)

lu

>

18 m

c

med gaveldörrar


d

med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig,högt placerad tömningsöppning *, **, ***


dd

med tyngdkraftslossning, reglerbar, valfritt tvåsidig,lågt placerad tömningsöppning *, **, **


e

med dörröppningshöjd över 1,90 m * (1 vagnselement)


f

lämplig för trafik med Storbritannien


ff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande genom tunnel)


fff

lämplig för trafik med Storbritannien(uteslutande med tågfärja)


g

för spannmål


h

för transport av liggande plåtrullar


hh

för transport av stående plåtrullar


i

med öppningsbara sidoväggar


j

med stötdämparanordning (stötskydd)


k

med 2 axlar (1 vagnelement)

tu < 20t


med 4 axlar (1 vagnelement)

tu < 40t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu < 50t

kk

med 2 axlar (1 vagnelement)

20t

<

tu < 25t


med 4 axlar (1 vagnelement)

40t

<

tu < 50t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

50t

<

tu < 60t

l

med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigttvåsidig, högt placerad tömnings-öppning *, **, ***


ll

med tyngdkraftslossning, störtlossning, samtidigttvåsidig, lågt placerad tömnings-öppning


m

med 2 axlar (1 vagnelement)

lu < 9 m


med 4 axlar eller fler *, **, *** (1 vagnelement)

lu < 15 m

n

med 2 axlar (1 vagnelement)

tu > 30t


med 4 axlar (1 vagnelement)

tu > 60t


med 6 axlar eller fler (1 vagnelement)

tu > 75t

o

med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt,högt placerad tömningsöppning *, **, ***


oo

med tyngdkraftslossning, störtlossning i vagnmitt,lågt placerad tömningsöppning *, **, ***


p

med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt,högt placerad tömningsöppning *, **, ***


pp

med tyngdkraftslossning, reglerbar, i vagnmitt,lågt placerad tömningsöppning *, **, ***


Tillägg underlittera för ledade godsvagnar/vagnssätt

a

med boggier


b

med dörröppningshöjd > 1,90 m ***


e

med 3 vagnelement


ee

med 4 eller fler vagnelement


m

med 2 vagnelement

lu

>

27 m

mm

med 2 vagnelement

lu < 22 m

r

ledad godsvagn


rr

vagnssätt


* Underlitteran "e" är frivillig för de vagnar, som har underlitteran "b" och används inte på vagnar, som har underlitterorna "d", "dd", "i", "l", "ll", "o", "oo", "p" eller "pp".

** Underlitteran "b" och "m" används inte på vagnar, som har underlitterorna "d", "dd", "l", "ll", "o", "oo", "p" eller "pp".

*** Vagnar med tyngdkraftslossning med huvudlittera "T" har ett öppningsbart tak med en taköppningslängd lika med vagnkorgens längd. Dessa vagnar har inget plant golv och är inte tippbara varken över sida eller gavel. Dessa vagnars tömningssätt är bestämt genom en kombination av följande data:
Utförande på tömningsöppningarna:

- I vagnmitt: Öppningar ovanför spårmitt.

- Tvåsidiga: Öppningar på båda sidor av spåret utanför rälerna. För dessa vagnar är tömningssättet:

...Båda sidorna samtidigt, om det för fullständig tömning av vagnen erfordras manövrering av öppningarna på båda sidor.

...Ena sidan var för sig, om fullständig tömning av vagnen genom manövrering av öppningarna på den ena sidan är möjlig.

- Högt placerad: Den undre kanten av tömningsöppningen (utan hänsyn till de rörliga anordningar, som kan förlänga denna tömningsöppning) ligger minst 0,700 m över rälens övre kant och möjliggör användning av bandtransportör för mottagning av godset.

- Lågt placerad: Läget av undre kanten av tömningsöppningen möjliggör inte användning av bandtransportör för mottagning av godset.
Tömningsprestation:

- Störtlossning: Öppningarna kan stängas först efter fullständig tömning.

- Reglerbar tömning: Tömningen kan när som helst regleras eller avbrytas.


Teckenförklaringar


lu

=

lastytelängd i meter (m)

tu

=

högsta lastgräns i ton (t)

>

=

större än

<

=

mindre än

>

=

större eller lika med

<

=

mindre eller lika med