Företagsfakta

Företagsfakta

Här finner du den senaste företagsfaktan om bolaget Green Cargo.


Fakta om oss


VD

Henrik Dahlin

Ägare

Svenska staten genom Finansdepartementet

Styrelseordförande

Andreas Regnell

Organisationsnummer

556119-6436

VAT-nummer

SE556119643601

Omsättning 2022

4,5 miljarder kronor

Rörelseresultat 2022

104 miljoner kronor

Medarbetare 2022

1 900

Volymer, nettotonkm 2022

11,4 miljarder

Lok

370

Vagnar

5 250

Nätverk med speditörer

50

Geografisk spridning

Vi trafikerar cirka 270 taxepunkter i Skandinavien och med partners når vi hela Europa