Företagsfakta

Företagsfakta

Här finner du den senaste företagsfaktan om bolaget Green Cargo.


Fakta om oss


VD

Ted Söderholm

Ägare

Svenska staten genom Näringsdepartementet

Styrelseordförande

Andreas Regnell

Organisationsnummer

556119-6436

VAT-nummer

SE556119643601

Omsättning 2021

4,2 miljarder kronor

Rörelseresultat 2021

440 miljoner kronor

Medarbetare 2021

1 900

Volymer, nettotonkm 2021

11,2 miljarder

Lok

360

Vagnar

5 000

Nätverk med speditörer

50

Geografisk spridning

Vi trafikerar cirka 270 taxepunkter i Skandinavien och med partners når vi hela Europa