Företagsfakta

Företagsfakta

Här finner du den senaste företagsfaktan om bolaget Green Cargo.


Fakta om oss


VD

Henrik Dahlin

Ägare

Svenska staten genom Finansdepartementet

Styrelseordförande

Andreas Regnell

Organisationsnummer

556119-6436

VAT-nummer

SE556119643601

Omsättning 2023

4,2 miljarder kronor

Rörelseresultat 2023

–44 miljoner kronor

Medarbetare 2023

1 800

Volymer, nettotonkm 2023

10,2 miljarder

Lok

370

Vagnar

5 200

Nätverk med speditörer

50

Geografisk spridning

Vi trafikerar cirka 270 taxepunkter i Skandinavien och med partners når vi hela Europa.