Certifikat och tillstånd

Certifikat och tillstånd

Hållbart företagande är en integrerad del i Green Cargos affärsmodell och styrning. För att säkerställa ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart företagande styrs och följs verksamheten upp via fem målområden: Säkerhet, Medarbetare, Miljö, Kund och kvalitet samt Finans.

Vi har ett integrerat ledningssystem som är certifierat inom ett flertal områden. Klicka på respektive område för att läsa mer.

Green Cargos strategiska kvalitetsarbete

Det integrerade ledningssystemet är vårt gemensamma verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer, driver mot våra mål och möjliggör ett systematiskt förbättringsarbete. Systemet är ett stöd för alla medarbetare i deras dagliga arbete.

För att beskriva hur vi tillsammans samarbetar för att leverera till våra kunder finns Green Cargos processkarta. Varje huvudprocess beskrivs detaljerat i form av delprocesser från nivå 2 och nedåt. Den lägsta nivån av beskrivning är oftast i form av en instruktion eller checklista.

Processer för förbättringar

Varje huvudprocess har utsedda processägare och processledare som har ansvar att utveckla och förbättra processerna med stöd av till exempel processmätetalsuppföljning och koordinering i tvärfunktionella forum med andra processägare. Processmognaden följs regelbundet upp genom interna processverifieringar, processrevisioner och inte minst i samband med den årliga externa ISO-revisionen.

För att driva ständiga förbättringar i verksamheten har vi möjliggjort för alla medarbetare inom Green Cargo att delta i förbättringsarbetet genom att lämna förbättringsförslag samt anmäla avvikelser i verksamheten i en enkel rapporteringsapp. Tvärfunktionella förbättringsgrupper arbetar med att analysera avvikelser på djupet för att föreslå handfasta lösningar med stöd av vår förbättringsmodell.

Löpande kundundersökningar

En annan viktig källa till förbättringar är vår kundundersökning. Undersökningarna genomförs löpande med frågor som fångar kundnöjdhet ur olika perspektiv. Resultaten sammanställs i en månadsvis kundrapport och följs upp i våra tvärfunktionella forum.

Logga certifikat

Kvalitetscertifiering ISO 9001

Redan 1996 fick vi vårt första kvalitetscertifikat enligt ISO 9002, som ett kvitto på att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Idag är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 och arbetar strukturerat vidare med att förbättra våra kvalitetsprestanda utifrån kundernas krav och förväntningar.

Miljöcertifiering ISO 14001

2003 fick vi vårt miljöcertifikat, ett kvitto på att vi arbetar på ett systematiskt sätt med miljöfrågor. Idag är vi certifierade enligt ISO 14001:2015 och arbetar aktivt med att hela tiden förbättra vår miljöprestanda.

Miljöpolicy Pdf, 71 kB.

Arbetsmiljöcertifiering ISO 45001

Under hösten 2020 övergick vi till ISO-standarden ISO 45001:2018.

Gemensamt säkerhetsintyg

Säkerhetsintyget gäller i fem år och krävs för att få bedriva järnvägstrafik som faller under järnvägssäkerhetslagen. Säkerhetsintyget omfattar de tre länder bolaget bedriver järnvägstrafik i (Sverige, Norge, Danmark).

Gemensamt säkerhetsintyg Pdf, 318 kB.

Certifiering svetsning

Green Cargos verkstäder är svetscertifierade enligt standarden SS-EN 15085-2 CL 1.

Certifikat för svetsning (engelska) Pdf, 211 kB.

Transport av avfall

Tillståndet omfattar transport av alla slag av farligt avfall samt alla slag av avfall som inte är farligt avfall.

Se tillståndet Pdf, 332 kB.

Se tillståndet (engelska) Pdf, 383 kB.

AEO tillstånd

AEO står för "Authorised Economic Operator" och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater. Green Cargo blev godkänd för AEOF i april 2020.