Resultat och rapporter

Resultat och rapporter

Nedan finner du Green Cargos finansiella rapporter att ladda ner som pdf-filer. Vill du beställa en tryckt version av årets års- och hållbarhetsredovisning är du välkommen att kontakta miljo@greencargo.com

Kalendarium finansiella rapporter

Bokslutskommuniké (Q4) 2022 - 10 februari 2023
Års-och hållbarhetsredovisning med bolagsstyrningsrapport 2022 - 29 mars 2023
Delårsrapport (Q1), 2023 - 28 april 2023
Halvårsrapport (Q2), 2023 - 14 augusti 2023
Delårsrapport (Q3), 2023 - 26 oktober 2023
Bokslutskommuniké 2023 - 14 februari 2024 (preliminärt)