Resultat och rapporter

Resultat och rapporter

Nedan finner du Green Cargos finansiella rapporter att ladda ner som pdf-filer. Vill du beställa en tryckt version av årets års- och hållbarhetsredovisning är du välkommen att kontakta miljo@greencargo.com

Kalendarium finansiella rapporter

Års-och hållbarhetsredovisning med bolagsstyrningsrapport 2023 - 27 mars 2024
Delårsrapport (Q1), 2024 - 26 april 2024
Halvårsrapport (Q2), 2024 - 14 augusti 2024
Delårsrapport (Q3), 2024 - 24 oktober 2024
Bokslutskommuniké 2024 - TBD 2025