Förmåner och försäkringar

Lok på Malmö bangård

Du som anställd hos Green Cargo omfattas av en mängd olika förmåner och försäkringar. I grunden är du försäkrad i din anställning samt att du får en förstärkt pension till en tjänstepension. Med tjänstepensionen kommer också ett skydd för din familj och anhöriga i form av en tjänstegrupplivförsäkring om du skulle gå bort.

Sammanfallande semester

Alla anställda omfattas av ett och samma kollektivavtal - Spårtrafikavtalet. Vi har ett lokalt avtal baserat på detta avtal. Med avtalet kommer semesterprincipen ”Sammanfallande semester” vilket betyder att du som anställd hos oss, tjänar in semester parallellt som du kan ta ut semester. Semesteråret sammanfaller med kalenderåret.

Förmånsportal

Vi har ett samarbete med Benify som genom sitt upphandlade nätverk, ger dig som anställd tillgång till en bred palett av rabatter och erbjudanden som du får ta del av som anställd, men också se din lönespecifikation och nyttja ditt friskvårdsbidrag.

Föräldraledighet

För att underlätta din föräldraledighet betalar Green Cargo en kompletterande ersättning. Ersättningen motsvarar cirka 10% av lönen vid hel föräldrapenning.

Löneväxling (ITP)

De medarbetare som har en fast månadslön som efter löneväxling överstiger 51 000 kronor (2024) eller mer kan löneväxla. Om du löneväxlar sätts en del av din bruttolön av till pensionssparande. Samtidigt får du ett extra tillskott från Green Cargo, som gör att sparandet blir högre än den lön du avstår.

Vårt kollektivavtal

Med vårt kollektivavtal kommer också ett förstärkt sjuklöneskydd efter dag 14, där du får behålla 10% sjuklön efter dag 15 - 90 i en sjukskrivningsperiod. Därefter är du försäkrad av en sjukpensionsförsäkring via Alecta, vilken också motsvarar 10% av sjuklönen.

Försäkring

Du är försäkrad av en arbetsskadeförsäkring om du skulle skada dig på väg till jobbet, på jobbet under arbetstid eller på väg hem från jobbet. Som anställd har du också möjlighet att få hjälp att hitta ett nytt jobb via Trygghetsrådet (TRR)) om du skulle omfattas av arbetsbrist.

Frivillig gruppförsäkring

Vi erbjuder en företagsupphandlad frivillig gruppförsäkring som du som anställd kan teckna för dig och din familj. I din anställning finns också policybestämda förmåner. Exempel på dessa är ersättning för Friskvård, ersättning för läkarvård samt läkemedel upp till högkostnadsskyddsnivå.