Scandi Bulk och Green Cargo samverkar för intermodala transporter på järnväg

Scandi Bulk lastning på terminal i Göteborg

Scandi Bulk är verksam inom intermodala transporter av kemikalier i egna tankcontainers. De har cirka tre hundra enheter som de opererar över hela världen. För att vara konkurrenskraftiga är deras strävan att köra så lång sträcka på järnväg som möjligt och så kort sträcka på väg som möjligt.

Green Cargo har ett stort antal järnvägsterminaler och hamnar som knyter ihop hela Sverige vilket möjliggör att vi kan minimera sträckan på väg. Klimatfaktorer blir allt viktigare och kunderna sätter större fokus på det. Vi kompletterar varandra och har i framgångsrika samarbeten tagit fram flera lösningar som ger kunderna mervärde, säger Johan Ljungmark, Scandi Bulk.

För Scandi Bulk går ekonomi och klimat hand i hand, det vill säga att ju längre sträcka de kan köra på järnväg, inte bara bättre för klimatet, utan även ekonomiskt fördelaktigt.

Långa, tunga och energieffektiva tåg med låga utsläpp är en förutsättning för koldioxidneutrala värdekedjor när våra kunders gods ska transporteras nationellt och internationellt. För ökad flexibilitet och för verksamheter som behöver fjärr- och lokaltransport med bil, eller med bil i kombination med järnvägstransport, kan vi skräddarsy lösningar för forsling till och från järnvägen, fjärr- och lokaltransporter samt distribution.

Varje ton minskade koldioxidutsläpp är av betydelse och svensk järnväg är en överlägsen logistikkomponent med sitt låga klimatavtryck. Ett hållbart och väl fungerande godstransportsystem är avgörande för våra viktiga industriföretag och för Sverige som handelsnation.