Skadeanmälan vagn

Här anmäler du om en skada inträffat eller upptäckts på en

godsvagn.

Datum: * (obligatorisk)
Datum:
Datum för upptäckt

Plats för upptäckt av skada

Skadad vagn
Tom eller lastad?
Tom eller lastad?


Skadedatum:
Skadedatum:
Skada upptäckt vid: * (obligatorisk)
Skada upptäckt vid:


Bifoga filer till anmälan.