Hiqqrrs-vw

Hiqqrrs-vw är en volymvagn som kan användas för transport av en mängd olika godsslag, som t ex pallat gods, pappersbalar och tidningspappersrullar. Klarar 25 tons axellast.

Hiqqrrs-vw är en volymvagn som kan användas för transport av en mängd olika godsslag, som t ex pallat gods, pappersbalar och tidningspappersrullar.

Vagnen består av två permanent kortkopplade 2-axliga vagnelement.

Med hjälp av en elmotor kan båda vagnsidorna samt en del av taket öppnas helt, för att underlätta lastning och lossning. (elutrustning 400 volt)

Vagnen är byggd enligt lastprofil "C" och är p g a sin storlek endast avsedd för trafik i Sverige.

Vagnen uppfyller kraven i BV meddelande BVM 599.077.

Hiqqrrs-vw

Littera och typ

Enhet

Hiqqrrs-vw

Vagnnummer


291 9 001 - 054

Lastytans längd

mm

2 x 13400

Lastytans bredd

mm

3180

Längd över buffertar

mm

30080

Golvyta

m2

2 x 42,6

Volym

m3

2 x 133

Dörrbredd

mm

13400

Dörrhöjd

mm

3100

Takhöjd invändigt

mm

3100

Axelavstånd

mm

10000

Egenvikt

kg

2 x 16600

Total vagnhöjd

mm

4600

Sidoväggarnas höjd

mm

3100

Lastytans höjd över r.ö.k

mm

1220

Max hjullast på golv

kg

5000

Minsta kurvradie

m

70

Max knäckvinkel

grader

2,5

Elanslutning dörrmanövrering

V

400

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


S

30,8

38,8

46,8

56,8

GC

E

100

66,8