Vår ambition är att alltid möta de krav som våra intressenter ställer på oss inom hållbarhet. Med rötter i den svenska tågtrafikens ursprung är vi Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik. Vi är en viktig del av det skandinaviska näringslivet, både som en pålitlig leverantör av logistiktjänster och som en attraktiv arbetsgivare.

Green Cargo levererar hållbar järnvägslogistik. Ett samarbete med oss ska ge trygg vetskap om att transporterna sker på ett säkert sätt, med liten klimatpåverkan och hög energieffektivitet samt goda och säkra arbetsvillkor för personalen.

 

Socialt ansvarstagande

Vi ska alltid agera med hänsyn till vår omgivning och vi bär på ett ansvar att bidra till ett väl fungerande samhälle och svensk industri. Vår verksamhet är en säker och attraktiv arbetsplats och vi har en öppen och ärlig dialog med våra intressenter.

 

Minimal miljöpåverkan

Vi erbjuder våra kunder klimatsmarta logistiklösningar med eltåget som bas. Tåg har mycket hög energieffektivitet och i kombination med inköp av 100% förnybar el kan vi leverera storskaliga transporter med oslagbar miljöprestanda. 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är nära noll. Vi arbetar ändå ständigt för att ytterligare öka vår energieffektivitet och minska vår miljöpåverkan, genom exempelvis energieffektivare lok, start-stopp-funktion i dieselloken och utbildning i eco-driving till våra lokförare.

 

Ekonomisk hållbarhet

Hållbara löften i våra erbjudanden leder till långsiktiga och förtroendefulla relationer. Målet är att nå våra ägares finansiella krav, ett uthålligt finansiellt resultat och skapa konkurrenskraft för våra kunder.

Vi styr och leder vårt bolag ur ett bredare perspektiv än endast finansiellt med stöd av ett balanserat styrkort. På så sätt säkerställer vi att hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet.

 

Vill du läsa mer om hur vi styr och leder vårt bolag hittar du det i vår års- och hållbarhetsredovisning »