Vår ambition är att alltid möta de krav som våra intressenter ställer på oss inom hållbarhet. Med rötter i den svenska tågtrafikens ursprung är vi Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik. Vi är en viktig del av det skandinaviska näringslivet, både som en pålitlig leverantör av logistiktjänster och som en attraktiv arbetsgivare.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner. Ett samarbete med oss ska ge trygg vetskap om att transporterna sker på ett säkert sätt, med minimal klimatpåverkan samt goda och säkra arbetsvillkor för personalen.

 

Socialt ansvarstagande

Vi ska alltid agera med hänsyn till vår omgivning och vi bär på ett ansvar att bidra till ett väl fungerande samhälle och svensk industri. Vår verksamhet är en säker och attraktiv arbetsplats och vi har en öppen och inbjudande dialog med våra intressenter.

 

Liten klimatpåverkan

Vi arbetar ständigt för att minimera vår verksamhets klimatpåverkan. Vi erbjuder våra kunder klimatsmarta och tydliga logistiklösningar och skapar ökad insikt och förståelse för transporters påverkan på miljön. Redan idag levererar vi storskaliga fossilfria transporter med eltåg. Våra transporter drivs med låg energiförbrukning och förnybar energi. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg och klimatpåverkan är mycket nära noll.

 

Ekonomisk hållbarhet

Hållbara löften i våra erbjudanden leder till långsiktiga och förtroendefulla relationer. Målet är att nå våra ägares finansiella krav, ett uthålligt finansiellt resultat och skapa konkurrenskraft för våra kunder.

Vi styr och leder vårt bolag ur ett bredare perspektiv än endast finansiellt med stöd av ett balanserat styrkort. På så sätt säkerställer vi att hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet.

 

Vill du läsa mer om hur vi styr och leder vårt bolag hittar du det i vår års- och hållbarhetsredovisning »