YH-skolor utbildar lokförare

Vill du bli lokförare? Då finns det ett flertal olika YH-skolor runt om i landet som bedriver lokförarutbildningar. Här kan du mer att läsa om utbildningen, antagningskrav samt kontakt till YH-skolorna 

LIA- Lärande i arbete

På Green Cargo tar vi ansvar och erbjuder en stor mängd LIA-platser varje år till de YH-skolor som bedriver lokförarutbildning. De elever vi tar emot får då möjlighet att praktiskt lära sig mer genom att åka med någon av våra duktiga handledare under någon del av sin LIA-period. Fördelningen av LIA-platser sköts nationellt i dialog med skolorna och med god framförhållning. Vi tycker det är jätteroligt om du har ett särskilt intresse av att köra gods men hänvisar dig att lyfta det med din skola för vidare planering.

Ett arbete med variation

Som lokförare på Green Cargo erbjuds du ett variationsrikt arbete genom att vi har många sträckor att välja på i Sveriges vackra landskap med olika topografi. Vi handhar även många olika typer av kunduppdrag och gods. Vi erbjuder ett arbete där du kan kombinera körning av tåg till flera olika destinationer med växling på bangården.

Variationsmöjligheter med olika arbetstidsmodeller

Våra godståg rullar dygnet runt vilket innebär att du som lokförare arbetar skift med olika arbetstider fördelat under veckan. Utöver den traditionella arbetstidsmodellen med fasta fridagar har vi också en modell med koncentrerad arbetstidsförläggning.

Vårt driftcenter är alltid tillgängligt för dig

På Green Cargo står du aldrig ensam om någonting händer. Vårt driftcenter är tillgängligt dygnet runt 365 dagar om året för att stötta och hjälpa vår produktionspersonal om något oförutsett inträffar. Vår lokstyrning är bara ett samtal bort om du behöver teknisk rådgivning. Vi har resurser vid störningar när det gäller avbyten av personal, då vi har personal på många orter. Skulle olyckan vara framme har vi en väl fungerande process med stöd till berörda medarbetare.

Kompetens- och karriärutveckling

På Green Cargo är det ordning och reda och vi har stort fokus på kontinuerligt säkerhetsarbete och kompetensutveckling för vår personal. Vi driver en Produktionsskola som säkerställer att du har rätt utbildning och de dokument som behövs. Allt för att du ska vara trygg och säker i din roll som lokförare och kunna utföra arbetet på bästa sätt.

Det finns goda möjligheter till utveckling hos oss. Som lokförare kan det finnas möjlighet att vara handledare till blivande lokförare samt till nyanställda. Vissa har fortsatt sin karriär inom andra delar av företaget och arbetar med allt från att utveckla vår affär till att planera och leda vår verksamhet.

Simulatorer för din säkerhet

På Green Cargo är säkerhet av yttersta vikt. Allvarliga järnvägsolyckor inträffar sällan och tack vare våra simulatorer, utvecklade för godstrafik, kan våra lokförare träna säkert på olika fall. Ett annat viktigt användningsområde är att träna på att köra energieffektivt och samtidigt hålla sin tidtabell.

Vi har de modernaste loken

Hos oss finns möjlighet att köra flera olika typer av lokmodeller. Vi investerar i nya sexaxliga Transmontanalok med en dragkraft upp till 3000 ton som skapar effektivare logistiklösningar, särskilt i de tyngre transportuppläggen. Med hjälp av uppgifter om topografi och körsträckor kommer loken att optimeras för att köra så energisnålt som möjligt.

Mer information

Är du utbildad lokförare och vill söka jobb hos oss? Gå in och titta på våra lediga tjänster