– Jag tror att min bakgrund med erfarenheter från olika delar inom järnvägen gör mig till en bra Operativ Chef. Jag trivs jättebra i min roll och gillar produktionsnära arbetsuppgifter där den ena arbetsdagen inte är den andra lik. Variationen och att ställas inför problem som måste lösas omgående passar mig perfekt.

– Som Operativ chef har jag ansvar för den dagliga driften. Jag samordnar, prioriterar och tar nödvändiga beslut då produktionen kräver akuta justeringar. Detta gör jag tillsammans med övriga operativt styrande funktioner och med produktions- och kundservicepersonalen. Vi som är operativa chefer delar på ansvaret och arbetar i skift under veckorna. Det är alltid en av oss som har jour. Vi har mycket kontakt med Trafikverket och andra infrastrukturägare vid övergripande operativa frågor om prioriteringar och andra ärenden vad gäller kapacitet på infrastrukturen.

– Varje morgon har vi operativa driftmöten där vi går igenom hur föregående dygn har fungerat, kvarvarande produktionsstörningar och hur kommande dygn ser ut avseende på resurstillgång och infrakapacitet. Vi tittar även på vilka eventuella produktionsanpassningar vi kan tänkas vara i behov av utifrån rådande volymmängd. Det är viktigt att alla har samma bild så att vi kan fatta rätt beslut och få ut bra information till våra kunder.

– Inom Driftcenter samverkar funktionerna Operativ Chef, Driftledning, Transport- och Leveransledning med den direkta produktionspersonalen ute i verksamheten. Tillsammans arbetar vi fortlöpande med den dagliga produktionen och de eventuella problem som kan uppstå både i fjärr- och terminalproduktionen.

– En stor fördel med Green Cargo är att valmöjligheterna av arbetsuppgifter är många. Vill du arbeta inom produktion, marknad, försäljning eller med fordon och planering så finns alla möjligheter - det gäller bara att våga testa och ta steget till en ny karriär.