Vårt dotterbolag Nordisk Transport Rail AB, NTR, finns för era transporter av gods till och från kontinenten, där järnvägstransporten är basen. NTR erbjuder internationell logistik och skapar en dörr till dörrlösning utifrån ert behov.

  • Koncernens europeiska kontrolltorn med ansvar för proaktiv styrning och kontroll av internationella linjer och ett kompetenscenter för spedition och internationella transporter.
  • En utförande och levererande enhet som operativt styr och övervakar internationella transporter.
  • Tecknar egna kund- och leverantörsavtal för internationella transporter och spedition samt för trafik i de internationella direktlinjerna.


Direkt till Green Cargo NTRs bokning »